Uuring: rahulolu peaministri ja valitsusega on märkimisväärselt madal

uudised.ee

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 63 protsenti valijatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas oma tööga peaministrina hakkama saab ning 56 protsendi arvates teeb valitsus oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 

Alates oktoobrist küsib Norstat Eesti Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel regulaarselt inimeste arvamust selle kohta, kuidas saavad oma tööga hakkama peaminister ja valitsus tervikuna. Küsimused esitatakse vastajatele kord kuus ühe nädala jooksul Norstati erakondliku eelistuse küsitluses. 

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ütles viimaseid tulemusi kommenteerides, et Keskerakonna jaoks peaks Reformierakonna koalitsioonipartneriks olemine olema üpriski murettekitav, sest ainsad valijad, kes on selle valitsuse ja peaministri tegevusega rahul, on Reformierakonna toetajad. 

Peaministri töö kohta küsiti, kas vastaja kiidab heaks või ei kiida heaks, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama? 63 protsenti küsitletutest vastas “ei kiida heaks”, 26 protsenti “kiidan heaks” ning 10 protsenti ütles “ei oska öelda”. 

Valitsuse töö kohta paluti öelda, kas vastaja arvates teeb valitsus oma tööd väga hästi, pigem hästi, pigem halvasti või väga halvasti? 56 protsenti küsitletutest vastas “väga halvasti” või “pigem halvasti”, 35 protsenti “väga hästi” või “pigem hästi” ning üheksa protsenti “ei oska öelda”. 

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses läbi viidud küsitluses ütles 55 protsenti vastajatest, et nad ei kiida heaks, kuidas peaminister oma tööga hakkama saab ning 35 protsenti, et nad kiidavad heaks. Samal ajal hindas 48 protsenti küsitletutest, et valitsus teeb oma tööd halvasti ning samuti 48 protsenti, et valitsus teeb oma tööd hästi. Seega on ligi kuu aja jooksul kasvanud kaheksa protsendipunkti võrra nii peaministri kui ka valitsuse tööga rahulolematute vastajate osakaal. 

Martin Mölder jätkas tulemusi kommenteerides, et valijaskond tervikuna ei ole ei valitsuse ega ka peaministri tööga rahul ning uue aasta esimene kuu on seda rahulolematust märkimisväärselt juurde toonud. "Kui vaadata toetuse jaotust valitsuse ja peaministri tegevusele, võiks öelda, et praegune valitsus ja peaminister ei esinda mitte Eesti valijaskonda tervikuna, vaid pigem kitsalt Reformierakonna toetajaid. Ainult oravate toetajate hulgas ollakse valitsuse ja peaministri tegevuse osas valdavas enamuses positiivselt meelestatud," rääkis Mölder. 

77 protsenti Reformierakonna toetajatest kiidab Kaja Kallase tegevuse heaks ning 82 protsenti arvab, et valitsus teeb oma tööd hästi. "Selgelt ülekaalukat heakskiitu peaministrile teiste erakondade toetajate hulgast ei leia ning eriti tähelepanuväärne on see, et ka 73 protsenti Reformierakonna koalitsioonipartneri Keskerakonna toetajad ei kiida peaministri tegevust heaks. Ka valitsuse tegevuse osas tervikuna on Keskerakonna toetaja pigem negatiivsel positsioonil 55 protsendiga. Keskerakonnale on selles valitsuses olemine potentsiaalne toetusrisk ning valitsuse püsimiseks peab ka teine valitsuserakond seda endale teadvustama," märkis Mölder. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 25.-31. jaanuarini ning sellele vastas kokku 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Kommentaarid puuduvad