Täna
08. juul
15...20
7...15
Homme
09. juul
15...19
7...14

Krimi

Riigireetur Herman Simm vabanes vanglast

Foto: Terje Lepp/Delfi
10:54 23. detsember 2019
Autor: Seitsmesed
Allikas: BNS

Riigireetur Herman Simm vabanes esmaspäeval üks aasta ja neli kuud enne tähtaega Tartu vanglast, kus ta kandis 12 aasta ja kuue kuu pikkust vanglakaristust, vahendab BNS.

5. detsembril otsustas Tartu maakohus 72-aastase Simmi temale Harju maakohtu 25. veebruari 2009. aasta otsusega mõistetud karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega vabastada.

Kohus leidis Simmi ennetähtaegse vabastamisega kaasnev kriminaalhooldusele allutamine annab tema edaspidisel mõjutamisel seaduskuulekusele rohkem tulemusi kui karistuse täielik ärakandmine kinnipidamiskohas. Nii Tartu vangla kui ka prokuratuur toetasid tema vabastamist.

Kohus hindas Simmi retsidiivsusriski väga madalaks ning tõdes, et tema ligipääs erinevale salastatud informatsioonile ning dokumentidele, mis võiks huvi pakkuda välisriikidele või nende organisatsioonidele, on ülimadal. Võimalikku retsidiivsusriski vähendab ka tema kõrge vanus ja tervislik seisund. Simmi puhul on täidetud ka muud ennetähtaegselt vabastamise eeldused, näiteks vangistatu õiguspärane käitumine ja kindel elukoht vabanemisel. Simmi iseloomustustest ning tema enda ütlustest ja käitumisest vangistuse jooksul ja kohtuistungil väljendus, et ta on teinud omad järeldused, kahetseb toimepandud kuritegu ja suudab range järelevalve tingimustes edukalt seadusekuulekalt käituda.

Kohus möönis, et Simm pani toime väga raske kuriteo ehk reetis oma riiki ja sünnimaad materiaalse kasu eest. Kuriteo toimepanemise ajal olid karistusmäärad võrreldes tänasega tunduvalt leebemad, mis aga ei tähenda kohtu hinnangul, et kui aastatetagune mõistetud karistus tundub praegustes oludes liialt leebe, siis tuleks ennetähtaegne vabastamine välistada.

Kohus määras Simmile katseaja kuni 18. märtsini 2021. aastal ning allutas ta selleks ajaks käitumiskontrollile, pani talle täiendavad kontrollnõuded ja –kohustused ning lisakohustused, mille eesmärk on uute kuritegude toimepanemise riski maandada ja teda distsiplineerida.

Ennetähtaegse vabastamise tingimuste rikkumise korral pööratakse Simmi kandmata karistus uuesti reaalsele täitmisele.

Simm on kandnud talle mõistetud 12 aastast ja kuuest kuust ära 11 aastat ja kaks kuud.

Harju maakohus tunnistas Simmi 2009. aasta 25. veebruaril süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises Vene välisluureteenistusele (SVR) ja karistas teda 12 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Simmi karistusaeg algas 19. septembril 2008 ja pidi lõppema 18. märtsil 2021.

Kohus mõistis Simmilt välja kaitseministeeriumi tsiviilhagi kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks summas 20 155 000 krooni ehk ligi 1 380 000 eurot.

Kaitsepolitsei uurimisandmetel edastas Simm SVR-ile ligi 13 aasta vältel tuhandeid salastatud dokumente.


Kommentaarid

Kommentaare 1
k 14:14 09. jaanuar 2020
Riigi reetmine vist pole enam väga suur kuritegu!