Täna
11. aug
17...22
9...17
Homme
12. aug
17...22
8...16

Krimi

Kohus mõistis noormehe nooruki mõrva eest pikaks ajaks vangi

Foto: Andres Putting/Delfi
13:16 30. juuni 2020
Autor: uudised.ee
Allikas: BNS

Tartu Maakohus mõistis teisipäeval 21-aastase Eduard Kase 16-aastase nooruki mõrva eest pikaks ajaks vangi.

Kohus karistas Eduard Kaske mõrva ja veel mitme kergema kuriteo eest kokku 17 aasta, kuue kuu ja 24 päeva pikkuse vangistusega, mida arvestatakse tema kinnipidamisest mullu 30. juunist.  

Kohus arutas asja üldmenetluses avalikul istungil kolmeses kohtukoosseisus ehk koos rahvakohtunikega. Kohus jõudis otsusele, et Eduard Kask on mõrva toime pannud sihipäraselt tegutsedes ehk kavatsetult. Samuti leidis kohus, et tegu pandi toime madalatel motiividel, eesmärgiga end tutvusringkonnas kehtestada. Lisaks mõistis kohus Kase süüdi varguses, avaliku korra raskes rikkumises, kehalistes väärkohtlemistes ning võimuesindaja ähvardamises.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus negatiivsete asjaoludena, et tegemist on kolmanda süüdimõistva kohtuotsusega Kase suhtes ning eksperdi arvamusel on ta välja kujunenud kuritegelikud hoiakud. Karistuse mõistmisel arvestas kohus ka seda, et tegemist on äärmiselt noore inimesega ning Kask võttis enamuses kergematest karistustes süü omaks, avaldas kahetsust ja vabandas kannatanute ees ning neist ühega ka leppis kohtusaalis.

Samuti avaldas Kask kahetsust ka kogu toimepandu ja juhtunu pärast. Eelnevat arvesse võttes, otsustas kohus lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ehk mõrva eest karistuseks mõistetud 17 aasta pikkuse vangistusega. Kuna aga Eduard Kase suhtes tuli moodustada ka liitkaristusi kahe tema suhtes varasemalt tehtud süüdimõistva kohtuotsusega, siis kujunes kohtuotsuste kogumis lõplikuks liitkaristuseks 17 aastat, kuus kuud ja 24 päeva vangistust.

Tsiviilhagidest otsustas kohus rahuldada neljast nõudest osaliselt kaks. Varalise kahju hüvitamiseks ei tuvastanud kohus alust, kuna kindlustuse poolt on see suuremas osas juba hüvitatud  ning kohtul ei ole alust kahelda kindlustuse otsustustes. Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded rahuldas kohus osaliselt, ühe kannatanu nõude rahuldas kohus 7000 euro ulatuses ning teise kannatanu nõude 15 000 euro ulatuses. Lisaks mõistis kohus Kaselt välja riigituludesse menetluskuluna kokku 6313,61 eurot.

Lõuna ringkonnaprokurör Maarja-Liisa Kõiv ütles, et prokuratuur on otsusega rahul ja edasi kaevata ei kavatse. "Kohus hindas mehe teod tõendatuks kogu süüdistuse ulatuses, sealhulgas ka selge tahtluse lõpetada teise inimese elu. Ja ehkki prokurörina olen rahul, et kohus määras karistuse, mida küsisime, siis 16-aastast poissi see lähedaste juurde paraku tagasi enam ei too."

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis Kase kriminaalasja kohtusse mullu detsembris, ta sai süüdistuse mõrvas, avaliku korra raskes rikkumises, kehalistes väärkohtlemistes, politseiniku tapmisega ja tervisekahjustuse tekitamisega ähvardamises ning varguses.

Süüdistuse järgi otsustas Kask karistada enda tuttavat 16-aastast noormeest, kes oli süüdistatava hinnangul talle võlgu jäänud. Selleks sõitis süüdistatav mullu 30. juuni hommikul Tartu valda Kükitaja külla, kus süütas elumaja, milles kannatanu viibis. Tulekahju tõttu jäi maja teisele korrusele lõksu 16-aastane noormees, kes sai raskeid põletusi ja suri vingumürgistuse tagajärjel. Sellega pani süüdistatav toime tapmise piinaval, julmal ja üldohtlikul viisil ehk mõrva.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja-Liisa Kõiv on öelnud, et süüdistatav ei hooli ühiskonnas kehtivatest reeglitest ja on ükskõikne nii vara kui ka inimelude suhtes. "Kahjuks ei ole meil enam võimalik 16-aastase noormehe käest küsida, mis täpselt sellise traagilise sündmuseni viis, ega teda kuidagi tagasi tuua. Küll aga oli meie eesmärk selgitada välja ka mõrvale eelnenud sündmused. Uurimistulemuste põhjal võime öelda, et selline vägivaldsus ja hoolimatus teiste vara ning tervise suhtes oli süüdistatava käitumisse tugevalt juurdunud," ütles Kõiv.

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman on öelnud, et politsei tuvastas sama mehe poolt mitmeid kuritegusid. "Uurimise käigus selgus, et ligi nädal varem lõi süüdistatav samale kannatanule kaks korda rusikaga näkku. Tänavu veebruaris lõi ta Tartus Tasku keskuse juures rusikaga näkku 61-aastasele mehele, millega pani toime avaliku korra raske rikkumise. Lisaks ähvardas ta tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega politseinikku, kes teda tänavu juunis Tartus arestimajja kainenema toimetas. 2017. aastal lõi ta 15-aastasele tüdrukule rusikaga näkku. Samuti varastas ta poest süstemaatiliselt alkoholi," ütles Vosman. Prokuratuur on esitanud süüdistuse ka nendes kuritegudes.

"Kuigi kohus on süüdistatavat varem korduvalt reaalse vangistusega karistanud, ei ole ta sellest vajalikke järeldusi teinud. 22-aastast meest süüdistatakse 16-aastase noormehe surnuks põletamises, mis on äärmiselt piinav ja julm. Sellisele kuriteole peab järgnema mõjuv karistus ja kohus saab mõrva eest karistada kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. Lõpliku otsuse süü ja karistuse suuruse osas langetab kohus," lisas Kõiv.

Kriminaalasja uuris Lõuna prefektuur ja uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!