Muuseumikülastuste arv püstitas mullu uue rekordi

BNS

Mullu käidi Eesti muuseumides esimest korda üle 3,5 miljoni korra, mis on statistikaameti kinnitusel rekordtulemus.

Eestis oli 2017. aastal koos filiaalidega 242 muuseumi, kui filiaale mitte arvesse võtta, oli muuseumide arv 186. Esimest korda külastati Eesti muuseume 2017. aastal veidi üle 3,5 miljoni korra. Võrreldes 2016. aastaga lisandus 50 000 muuseumikülastust. Kõige enam külastajaid jagus ootuspäraselt Harjumaale, kus käidi muuseumides 1,7 miljonit korda, järgnesid Tartumaa 900 000 ning Lääne-Virumaa 230 000 külastajaga.

Välisturistide muuseumikülastused moodustasid 35 protsenti kõigist külastustest. Kõige suurem oli välisturistide osa Harju- ja Saaremaal, kõige väiksem Rapla- ja Järvamaal.

Tuhande elaniku kohta oli Eestis 2659 muuseumikülastust, selle näitaja poolest oleme Euroopa muuseumide statistika organisatsiooni EGMUS andmetel Euroopa riikide hulgas esirinnas.

Kui jätta filiaalid kõrvale, on muuseumidest 39 protsenti kodumaised eramuuseumid, 35 protsendi omanikud on kohalikud omavalitsused, 32 protsenti muuseumidest kuuluvad riigile ning kaks protsenti on välismaised eramuuseumid. Kui aga võtta arvesse ka kõik muuseumide külastuskohad ehk filiaalid, siis võib öelda, et kolmandik neist kuulub riigile, kolmandik kohalikele omavalitsustele ning kolmandik erasektorile.

Eramuuseumid on valdavalt ühe külastuskohaga, kuid riigimuuseumid paistavad silma filiaalide rohkuse poolest: 39 riigimuuseumi kohta on 69 külastuskohta.

Kommentaarid puuduvad