PÖFF ja Just Film kutsuvad noori üles ise filme tegema

uudised.ee

Pimedate Ööde filmifestival ning noorte- ja lastefilmide festival Just Film algatavad sel kevadel stipendiumikonkursi, mille eesmärk on innustada koolinoori katsetama filmi tegemist. Sellist võimalust seni Eesti lastele ja noortele ei pakuta, kuid PÖFF hindab kõrgelt selle vajalikkust ning kasu noorte arengule.

Stipendiumi antakse sel aastal välja kolm korda (edaspidi neli korda aastas) ning oma ideega on oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Just Filmi kodulehel www.justfilm.ee koos oma filmi stsenaariumi/ideekavandiga. Ühe stipendiumi suurus on 500 €.
 
„Stipendiumi eesmärk on soodustada laste ja noorte seas ise filmi tegemist ning pakkuda neile igakülgset tuge juba varajases nooruses. See on hea võimalus leida üles tulevased eesti filmi talendid,“ ütleb PÖFFi tegevjuht ja konkursi idee algataja Mikk Granström, kes on muuhulgas ise keskkoolis filmiõpetaja ning näeb igapäevaselt, milliste takistustega noored filmihuvilised kokku puutuma peavad.
 
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada oma filmiidee kavand või stsenaarium. Filmi žanrile ei ole piiranguid, sh on oodatud ka õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus peab olema minimaalselt 1 minut, ülemist piiri ei ole. Filmi tegemisse võib kaasata ka oma sõpru, klassikaaslasi või vanemaid. Saadud stipendiumi võib filmitegijate grupp kasutada oma äranägemise järgi, näiteks tehnika rentimiseks, rekvisiitide hankimiseks, transpordikulude katmiseks jne. Stsenaariumi või idee tingimus on, et laps või noor suudab selle ise ellu viia. Filmiidee/stsenaarium ei tohi minna vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja riigis kehtivate heade tavadega. 
 
Stipendiumi saaja(d) valib välja kolmeliikmeline filmiekspertide grupp, mille kaks liiget on Pimedate Ööde filmfestivali meeskonnast ning igas voorus kaasatakse üks filmiekspert väljastpoolt PÖFFi. Ühes voorus antakse stipendium kuni kolmele projektile. Stipendiumi saajale pakuvad PÖFF ja Just Film vajadusel ka sisulist tuge näiteks stsenaariumi viimistlemiseks, vajaliku tehnika leidmiseks või muu vajaliku projekti ellu viimiseks.
 
Valminud filmid tulevad näitamisele novembrikuus Just Filmi programmi raames. „Tegu on ainukordse võimalusega noorele filmitegijale pääseda oma filmiga A-kategooria filmifestivalile,“ ütleb stipendiumikonkursi koordinaator Heleen Sutt. Lisaks on igal stipendiumi saajal võimalus võtta osa Pimedate Ööde filmifestivali (filmitööstuse sektsioonis Industry@Tallinn & Baltic Event) raames toimuvatest filmitegijatele suunatud loengutest ja töötubadest, mis annab võimaluse luua kontakte rahvusvaheliste filmitegijatega.
 
Lisainformatsioon ja taotluste esitamise vorm – https://justfilm.ee/artikkel/konkurss/
Juhised ja materjalid stsenaariumi/ideekavandi kirjutamiseks – https://bit.ly/3qlVo8h

Kommentaarid puuduvad