Noorte Vabamu feministlikus lugemisringis on teemaks naiste töökoormus

uudised.ee

Taaskord korraldab Vabamu koos Feministeeriumiga Noorte Vabamu egiidi all lugemisringi, kus käsitletavaks teemaks on naise rollide jagunemine karjääri ja peresiseste kohustuste vahel. 27. märtsil toimub arutelu vene keeles ja 3. aprillil eesti keeles. Lugemisringidest on oodatud osa võtma eelkõige 14-19aastased noored, kuid osaleda võivad ka teised huvilised. 
 
Feministlikke teemasid käsitlev veebipõhine lugemisringide sari sai alguse selle aasta märtsis ning nende käigus avastatakse ja arutatakse naiste õiguste murekohti nii praeguses Eesti ühiskonnas kui ka ajaloolises ja rahvusvahelises plaanis. Osalejatele saadetakse eelnevalt nimekiri artiklitest ning raamatutest, mis oleks soovitatav enne kokkusaamist läbi töötada.  

 “Seekordsel kohtumisel vaatleme veidi lähiajalugu ja ootuseid naise rollile Eestis. Seejärel arutleme üldisemalt tänapäeva naise kohustuste ja võimaluste üle. Fookuses on karjääri ning kodutööde tasakaal, tasustamata töö väärtus, hoolduskoormuse õiglane jaotumine ja muud lugemismaterjalist esile tulevad teemad,” ütles Vabamu kuraator-näituste juht Piret Karro. 

Lugemisringe modereerivad Feministeeriumi esindajad. 27. märtsi venekeelset ringi juhendab  Tanja Muravskaja ning 3. aprilli eestikeelset Kadri-Mai Kuldkepp. 

Etteantud soovituslikuks lugemisvaraks on sel korral Natalja Baranskaja 1970. aastal ilmunud raamat  „Nädalast nädalasse”. Baranskaja kirjeldab nädalat naise elus Nõukogude Eestis, illustreerides hästi ühiskonna ja tööandja ootuseid ning naise õlule langevat koormust majapidamise ülal hoidmisel. Baranskaja on raamatu kohta öelnud, et allutas ainest oma enese ning täiskasvanud tütre elust. Raamat on saadaval erinevates raamatukogudes. 

Lühemaks lugemiseks saab valida Feministeeriumis ilmunud lühijutu “#masinpeseb #ahiküpsetab”, mille fookus on samuti naise kohustustel. 

“Sel korral ootame osalistelt ka väikest kodutööd ning soovime, et nad arutleksid oma ema või vanaemaga, kuidas jagunes kodutööde koormus sel ajal, kui osaleja väike oli,“ lisas Karro.  

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine Vabamu kodulehel:  

Registreerumine 27.03 toimuvasse venekeelsesse lugemisringi. 
Registreerumine 03.04 toimuvasse eestikeelsesse lugemisringi. 

Kommentaarid puuduvad