I Land Sound festival avaldas oma põhjaliku keskkonnaprogrammi

uudised.ee

Keskkonnasõbraiku festivali I Land Sound korraldajad jagavad oma kogemusi, et inspireerida ja julgustada ka teisi kultuurikorraldajaid tegema keskkonnasäästlike suursündmusi. Valmis veebileht ja jäätmeringlust kirjeldav video.

Festival I Land Sound korraldajad on algusest peale seadnud eesmärgiks teha  võimalikult väikese jalajäljega festival. Veebilehel ilandgreen.ee on avaldatud põhjalik ülevaate sellest, milliseid valdkondi tuleks keskkonnasõbraliku ürituse korraldades arvesse võtta. I Land Green eestvedaja Kadi Aguraijuja sõnul tutvustatakse tegevusi, mida festivali meeskond ise kolmel korraldusaastal erinevates valdkondades on jõudnud ette võtta ja millised on plaanid lähitulevikuks. “Me oleme festivali korraldades eelkõige tähelepanu pööranud nendele teguritele, millel on kõige suurem keskkonnamõju: jäätmed, energiakasutus ja transport. Aga samuti kaardistasime olulised küsimused ka näiteks veekasutuse ja kohaliku ökosüsteemi kohta.” 

Käesoleva aasta kevadel valmis Illiku laiu ökokaart, mis märgistab tundlikud alad ja annab suunised, millega korralduses arvestada. Tegemist on Tallinna Ülikooli tudengi Brigita Permi magistritööga, mille raames viis ta oma juhendaja, TLÜ taimeökoloogia dotsendi Tiina Elvistoga juulis 2020 Illikul läbi põhjalikud välitööd. Selleks, et kaitsta Illiku laiu looduskeskkonda, müüakse muuhulgas pääsmeid festivalile vaid piiratud koguses.

Kadi Aguraijuja ütleb, et heade praktikate jagamine ja üksteiselt õppimine on arenguks vajalikud. “Oleme aastate jooksul mitmeid projekte katsetanud ja uudsete lahendustega oma jalajälge vähendanud. Loodame, et need motiveerivad ka teisi korraldajaid julgelt tegutsema ja vajadusel ka katsetama. Igal valdkonnal tuleb panustada, et liikuda puhtama elukeskkonna suunas. I Land Green sai täiendatud ja uues kuues avaldatud selleks, et olla erinevatele üritustele keskkonnasõbraliku korralduse väljakutsel abistavaks teejuhiks. Kaasa arvatud meile endale,” kinnitab Aguraijuja.

Lisaks avaldas I Land Sound festival oma YouTube lehel värskelt valminud põneva video sellest, kuidas festivalil jäätmetega majandamine käib. Tegemist on kuudepikkuse töö ja seitsme koostööpartneri osakusel valminud ringmajandust festivali vaatest kirjeldava õppevideoga. Kadi Aguraijuja rõhutab, et jäätmete puhul on kõige olulisem püüda vältida nende teket: „See, et festivali või mistahes suursündmuse puhul ikkagi jäätmeid tekib on paratamatu. Kuid tekkinud jäätmeid tuleb kohelda ressursina, sest siis on kahju keskkonnale väiksem.”

Elamusfestival I Land Sound 2021 toimub 15.-19.07. Illiku laiul, Orissaares. Neljandat korda toob festival maaliliselt ilusale Illiku laiule hea muusika, kunsti ja toidud.

Kommentaarid puuduvad