ENPA taastas täielikult Vene delegatsiooni volitused 

Seitsmesed

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) taastas kolmapäeval täielikult Vene delegatsiooni volitused. 

Ukraina delegatsioon ENPA osaistungjärgul Strasbourg'is lahkus pärast hääletustulemuse selgumist istungisaalist, mille järel istung peatati.

Otsus tähendab, et Venemaa saab nüüd osaleda veel kolmapäeval peetaval Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi järeltulija valimisel ja seada üles oma kandidaadi ENPA asepresidendi kohale. 

ENPA teatas pärast hääletust lühiavalduses, et "jääb pühendunuks dialoogile kui püsivate lahenduste leidmise vahendile", ja kutsus Venemaad täitma mitut assamblee hiljutist soovitust, nagu Ukraina meremeeste vabastamine, koostöö Malaysia Airlinesi lend MH17 allatulistajate õigusemõistmise ette toomisel ning meetmete rakendamine seksuaalvähemuste õiguste rikkumise lõpetamiseks Venemaal, eriti Tšetšeenias. 

Assamblee vastuvõetud resolutsioonis märgitakse, et ENPA on koht, kus on Venemaad võimalik organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete alusel vastutusele võtta. 

Vene delegatsioon teatas pärast hääletust, et jätkab 33 miljoni euroni ulatuva EN-i liikmemaksu tasumist ja maksab organisatsioonile ära ka alates 2017. aastast liikmemaksu tasumata jätmisest tekkinud võla. 

Ukraina parlamendisaadiku Leonid Jemetsi sõnul otsustasid Vene delegatsiooni volituste tingimusteta taastamise järel ENPA istungjärgul osalemise katkestada kuue riigi - Ukraina, Poola, Leedu, Slovakkia, Eesti ja Gruusia - delegatsioonid. 

Esmaspäeval oli ENPA toetanud 118 poolt- ja 62 vastuhäälega Vene delegatsiooni õiguste taastamist viis aastat pärast seda, kui need Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimise tõttu ära võeti. 

Esmaspäevase hääletusega kiideti heaks ENPA protseduurireegleid muutev resolutsioon, milles ei mainita kordagi Venemaad, kuid milles kinnitatakse iga Euroopa Nõukogu liikme õigust "assambleel ja teistes organisatsiooni organites hääletada, võtta sõna ja olla esindatud". 

Viie aasta taguse otsusega keelati Venemaal assambleel hääletada, riigi delegaatidel valitavatesse ametitesse kandideerida ja osaleda ENPA vaatlusmissioonidel.

ENPA peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml ei ole protestiks selle vastu alates 2017. aastast tasunud EN-i liikmemaksu. 

Venemaa on olnud Euroopa suurima inimõigusorganisatsiooni liige alates 1996. aastast.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

Kommentaarid puuduvad