Milline on LEI koodide kasutuselevõtu tulevik?

uudised.ee

LEI koodid leiavad üha enam kasutust eri ettevõtete poolt üle kogu maailma. Hetkeseisuga on väljastatud juba üle 1,9 miljoni LEI enam kui 225 riigis.

Kuhu edasi?

G20 riikide eesmärk on hoogustada ülemaailmset LEI koodide kasutuselevõttu. Siiski, 2018 aasta maikuus välja antud FSB raporti (Financial Stability Board) kohaselt ei kavatse ükski riik maailmas muuta LEI koodi olemasolu kohustuslikuks kõigile ettevõtetele, mille puhul potentsiaalselt selleks alust oleks.

Võttes aluseks eelpool mainitud raporti, on LEI koodide kasutuselevõtu populariseerimine olnud edukaim, kui see on seaduse loojate poolt kohustuslikuks tehtud ja reguleeritud rahvusvaheliste standardite alusel. Seega võib väita, et LEI koodide kasutatavus tulevikus sõltub suuresti seadusloomest.

On hulk erinevaid suundi, kuhu LEI koodide seadusloome võib liikuda. Tulenevalt FSB raportist on potentsiaalsed võimalused järgmised:

LEI kasutuselevõtt tütarettevõtetes

FSB märgib, et LEI koodide kasutus on laialt levinud suurkorporatsioonides globaalsel tasandil, eriti pankade ja kindlustusseltside poolt. LEI koodi omavad vastavalt ligi 94% ja 75% maailma 20-st suuremast pangast ja kindlustusseltsist. Samad määrad tütarettevõtetes on aga tunduvalt väiksemad, mistõttu poleks üllatus, kui tulevikus toimub seadustes muudatusi, et senisest enam julgustada ka tütarettevõtteid LEI süsteemiga liituma.

Parem emaettevõtete kajastamine

LEI koodide süsteemi tutvustati esmakordselt pärast USA investeerimishiiu Lehman Brothers pankrotistumist, suurendamaks finantsturgude läbipaistvust. Süsteemi mõte on anda sissevaade ettevõtete omandistruktuuri. Siiski on paljud asutused toonud välja, et neile on tänu LEI-de kasutuselevõtule kättesaadav informatsioon endiselt ebapiisav. FSB raport toob välja, et tegelikult ainult 6,2% ettevõtetest avalikustavad informatsiooni lõpliku emaettevõtte kohta.

On hulk põhjuseid, miks firmad ebaõnnestuvad eelmainitud informatsiooni avaldamises; teiste seas näiteks puudub tihti emaettevõttepoolne nõusolek. LEI koodid olid aga ellu kutsutud just selliste probleemide vältimiseks, seega on see valdkond, kus oleks parema regulatsiooniga võimalik palju ära teha.

Finantsriskid

FSB märgib, et Austraalia viis 1. Jaanuaril 2019 ellu raamistiku, kasutamaks LEI koode oluliste finantsriskide maandamiseks. Tagatisraha võtvad asutused, nende seas pangad, peavad välja tooma teise tehingupoole LEI koodi iga riskantse finantstoimingu puhul. India on omaks võtnud sarnased nõudmised. Ka teised riigid üle maailma, näiteks Kanada, on teinud samme sarnaste seadusemuudatuste poole. On oodata, et sarnased otsused muutuvad tulevikus üha laialdasemaks.

Kommentaarid puuduvad