Vastus ERR-i süüdistusele: TV3 “Seitsmesed uudised” on sõltumatu ajakirjandus!

Seitsmesed uudised

TV3 ei ole ega ei hakka ka tulevikus "Seitsmeste uudiste" päevauudiseid müüma. Samuti puudub meil selleks ametlik hinnakiri, sest vastasel juhul oleks see kättesaadav meie kodulehel.

"Aktuaalne kaamera" näitas lugu, mille järgi TV3 müüb "Seitsmestesse uudistesse" hinnakirja alusel uudislugusid. 

Kommenteerib TV3 müügidirektor Signe Suur:

ERRi kätte jõudnud personaalsed, konkreetsetele koostööpartneritele tehtud pakkumised on hinnangulised ja sisaldavad orienteeruvaid hindu produktsiooniks mõeldud kulude katteks. Ettevõtteid, kellega sarnaste uudisväärtust sisaldavate lugude puhul koostööd oleme teinud on mitmeid - toome näiteks kasvõi Veski Mati toiduretsepti soovitused, Apollo kinominutid ja nt Tallinna Veega üheskoos puhta kraanivee propageerimise.

Kindlasti pole õige väide nagu saaks hinnakirja alusel iga soovija meie uudistes kajastust osta. See seab halba valgusesse TV3 uudistetoimetuse ajakirjanikud, kes igapäevaselt päevauudiseid vaatajani toovad, tehes seda sõltumatult ja objektiivselt. Oluline on märkida, et teevad nad seda nappide ressursside kiuste! Saan kinnitada, et mitte ükski lugu ei jõua eetrisse, kui selleks puudub uudistetoimetuse jaoks uudisväärtus ja ajakirjanduslik sisu. Kõnealused koostööprojektid partneritega on teostatud Seitsmeste teises saateosas, mis  meelelahutuslikum, kergemat vaatamist pakkuv ja nii vaatajale ka kommunikeeritud.    

Eesti telereklaamituru maht on kokku ca 25,5 miljonit, mis jaguneb kõikide eratelekanalite vahel. Avalik-õigusliku televisiooni eelarve on ca 35 miljonit eurot, millele lisanduvad spordiülekannete ja muude Euroopa toetusfondide rahalised toetused, millele eratelekanalid konkureerida ei saa.

Reklaamivabast kanalist saame Eestis rääkida vaid ERR-i puhul. Eratelekanalitel, kellele kuuluvad Eestis paljud enim vaadatud telesaated, tuleb leida rahastus nende peamisest sissetulekuallikast, milleks on reklaam. Selleks, et jätkuvalt vaatajaid paeluvat programmi toota ning edastada, tegelevad erakanalid aktiivselt täiendavate sissetulekuvõimaluste otsinguga, mille üheks näiteks on sisuturunduslahendustega kaasnevad võimalused. 

Iseenesest pole sisuturundus midagi uut ja on meediaturul kasvavaks trendiks nii Eestis kui mujal maailmas. Juba täna näeme nii New York Times`i kui ka Wall Street`i uudistekanalites sisuturunduslahendusi, mis on oluliselt agressiivsemad kui Eestis. Suurimad online-portaalid on sisuturunduslikke artikleid täis ja seetõttu otsivad kliendid uusi lahendusi televisioonis, et eristuda ja reklaamimürast välja paista. Tarbija tähelepanu võitmiseks oleme ka TV3s lisaks olemasolevatele võimalustele, milleks täna on peamiselt tooteasetused kodumaistes sarjades ja nädalavahetuse hommikuprogrammides, sisuturunduses välja töötamas uusi reklaamlahendusi.

Sisuturundusel on tulevikus toodete turundamisel kindlasti veel suurem roll ning üha olulisemaks saab, kus ja millist sõnumit edastada. Televisioon on võrreldes teiste meediakanalitega täna oluliselt vähem küllastunud ja seega reklaamklientide jaoks väga atraktiivne!

ERR’i poolt tõstatatud ajakirjanduse sõltumatuse, objektiivsuse ja läbipaistvuse teema on oluline ja vajab kogu meediamaastikku hõlmavat laiemat selgeksrääkimist.  

TV3 on probleemi teadvustanud ja kavandab ülaltoodust tulenevalt muudatusi. Tahame vaataja jaoks selgemini eristada Seitsmeste päevauudiste ja meelelahutuslikud osad ning vaatame ümber "Seitsmeste uudiste" sisukoostamise põhimõtted. Samuti markeerime Seitsmeste meelelahutuslikumas osas tulevikus sisalduda võivad sisuturunduslood.   

Kommentaarid puuduvad