Kohus mõistis Pärnu linnavoliniku altkäemaksuasjas õigeks 

Seitsmesed

Pärnu maakohus mõistis kolmapäeval Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri õigeks altkäemaksu küsimise katses, vahendab BNS.

Seoses sellega jättis kohus Kalmeri põhjendatud kulutused kohtumenetlusele ligi 16 700 eurot riigi kanda.

Ringkonnaprokurör Küllike Kask ütles, et prokuratuuri hinnangul ei olnud Ago Kalmeri lubadused volikogu liikme positsiooni ära kasutamise kohta oma ärihuvide paremaks realiseerimiseks aktsepteeritav käitumine.

"Sisuliselt möönis kohus otsuses, et ette heidetud altkäemaksu küsimise katse on toime pandud, kuid leidis, et küsitav ei olnud mitte vara, vaid muu soodustus. Ka muu soodustuse küsimine on kuritegu, kuid seda ei ole prokuratuur Kalmerile ette heitnud. Prokuratuur leiab, et raha või kinnisvara üleandmise nõudega on küsitud just vara ning vaidlustab tänase otsuse ringkonnakohtus," ütles ta. 

Ago Kalmerit süüdistati Pärnu linnavolikogu liikmena temale kuuluvale OÜ-le Parem Kallas altkäemaksu küsimise katses.

OÜ Parem Kallas ja Pärnu linnavalitsuse vahel on aastaid kestnud vaidlus Rääma 19c kinnistu omandamishinna osas, milline hind on jäänud erinevate eksperthinnangute alusel vahemikku 12 000-92 000 eurot.

Süüdistuse järgi küsis Kalmer mullu 10. jaanuaril linnavalitsuse kabinetis toimunud kohtumisel linnapealt 72 000 eurot või linnale kuuluva vara tasuta üleandmist OÜ-le Parem Kallas, lubades vastutasuna volikogu liikmena toetada valitsevat koalitsiooni ja mitte töötada selle vastu. Kuritegu jäi lõpuni viimata kuna linnapea ei nõustunud ettepanekuga.

Kriminaalasja üks põhiküsimusi oli, kas linnavalituse kohtumisel 72 000 euro nimetamisel Kalmeri poolt oli tegemist kompromissläbirääkimistega kinnistu omandamishinna osas või kuriteoga ehk altkäemaksu küsimises konkreetse vara väärtuses. 

Kohus leidis, et vaidlust ei ole selles, et sundvõõrandamise otsus OÜ-le Parem Kallas kuuluva maa osas on Pärnu linna poolt tehtud ja OÜ Parem Kallas on õigustatud saama maa eest hüvitist. Milline on õiglane hüvitise summa, ei olnud käesoleva menetluse ajal teada.

Seega ei olnud võimalik ka kindlaks teha, et Ago Kalmer tegi linnapeale ettepaneku maksta OÜ-le Parem Kallas välja just altkäemaksuna kvalifitseeritava summa, märkis kohus.

Kohus leidis, et uuritud tõendite põhjal ei saa Kalmerile ette heita altkäemaksuna konkreetselt 72 000 eurot linna vara küsimist OÜ-le Parem Kallas. Kohtu seisukoht on, et hüvitise osas oli tegemist kompromissisumma pakkumisega. 

Samas linnapea survestamine, ehk lubadus toetada valitsevat koalitsiooni või negatiivse vastuse korral koalitsiooni töös enam mitte osaleda, tuleb kohtu hinnanul vaadata kui muu soodustuse küsimisena temaga seotud ettevõttele. Muu soodustusega on tegemist siis, kui altkäemaksuandja soorituse tulemusena isiku varaline positsioon ei parane.

Kohus leidis, et Ago Kalmeri vastusoorituse pakkumine on linnavalitsuse otsuste tegemisse sekkumine ja otsuste tegemise kiirendamise soov. Võõrandatud maatüki eest hüvitise maksmise peab linnavalitsus küll otsustama aga vastav otsus peab sündima linnavalitsuse enda töökorralduse kohaselt ning ilma surveta linnavalitsusse kuuluvale linnapeale.

Ago Kalmeri poolt toimepandut saab hinnata üksnes muu soodustuse küsimise katsena, millist tahet ja käitumist ei ole prokuratuuri poolt Ago Kalmerile süüdistuses aga ette heidetud. Kohus ise süüdistust muuta ega süüdistuses kajastatust sellisel määral kõrvale kalduda ei saa. Eeltoodust lähtuvalt mõistis kohus Ago Kalmeri õigeks.

Kommentaarid puuduvad