Maanteeamet tuvastas Virtsu sadamas 20 väärtegu

BNS

Maanteeamet tuvastas möödunud nädalal Virtsu sadamas 20 väärtegu.

Möödunud reedel teostasid maanteeameti töötajad Virtsu sadamas parvlaevapiletite õigsuse kontrolli, mille käigus algatati 13 väärteomenetlust, lisaks tehti neli hoiatust ja kolm isikut saadeti saarlase soodustuse asemel ostma täispiletit.

„Põhilised rikkumised olid seotud soodustuste väärkasutamisega. Seda nii isikute kui ka sõidukite puhul. Jätkuvalt esineb ka juhtumeid kus juba sadama alale sisenenud sõidukites on ilma sõiduõiguseta isikud,“ tõdes maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik.

Kõik reisijad, kes sadama kogumisalale sisenevad, peavad olema soetanud nii reisijatele, kui sõidukile korrektsed piletid kas veebilehelt praamid.ee või sadamakassast. „Olukord, kus auto ja reisijad on juba sadama alal ja korrektseid pileteid pole, päädib väärteomenetlusega maanteeameti poolt. Siis ei aita enam jutt, et ma istusin viimasel hetkel auto peale ja kavatsesin just piletit ostma minna,“ lisas Männik.

TS Laevade töötajad teostades sadama kogumisalal piletikontrolli kohtavad vale piletiga reisijaid pea iga päev. „Vahel on soetatud vale pilet teadmatusest, kuid ka need juhused, kui tahtlikult valed piletid ostetakse pole harvad. Peab tõdema, et piletimääruses ette nähtud soodustusi kiputakse mitte eesmärgipäraselt kasutama. Nendest enam levinud on just püsielanikele mõeldud soodustustega manipuleerimine, aga mitte ainult,“ tõdes TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Pille Kauber.

Need saarlased, kes ostavad oma nime alt oma sõpradest mittesaarlastele sooduspileteid, teevad sellega oma sõpradele pigem karuteene, kuna sellisel moel sõitmise eest saab vahele jäämise korral trahvi ning parvlaeva sõit võib minna päris kalliks. „Maksimaalne rahatrahv on 50 trahviühikut ehk 200 eurot. Rahatrahvi määramise metoodika kohaselt määratakse teo toimepanemise korral 50 protsenti sanktsiooni määrast. Kui esinevad kergendavad asjaolud, siis läheb summa alla, kui raskendavad, siis üles,“ selgitas Männik.

„Meie e-pileti müügisüsteem ja kassasüsteem on arendatud põhimõttel, et inimesed on ausad ning soetavad õiged parvlaevapiletid. TS Laevade töötaja sadamas saab kergesti kontrollida kõiki piletiliike ning nende vastavust kehtestatud piletihindadele. Kui avastatakse reisija, kes on soetanud vale pileti, siis palutakse osta enne reisi uus korrektne parvlaevapilet. Nii mõnedki reisijad mõistavad eksimusi kohe ning rohkem neid ei korda. On muidugi neid, kes ikka ja jälle taas üritavad. Sellisel juhul kahjuks mõjub vaid trahv,“ lisas Kauber.

Kuna väärteootsuseid saab teha maanteeamet, siis koostöös TS Laevadega viiakse sadamates teatud perioodi tagant läbi piletite kontrollimisi.

Kommentaarid puuduvad