Õismäe korterisse arsenali kogunud mees sai pika vangistuse

uudised.ee

Harju Maakohus mõistis reedel suures koguses lõhkeainet Õismäel asuvasse korterisse kogunud mehele pika vanglakaristuse.  

Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses. Süüdistatav Urmas Piht (46) peab vastavalt kohtuotsusele vanglas olema seitse aastat ja kuus kuud.  

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Pihti lõhkeainete ebaseaduslikus valdamises, hoidmises ja töötlemises. Süüdistuse järgi viis ta täpselt tuvastamata ajal ligi neli kilo lõhkeaineid oma elukohta Õismäe teel. Seal tegeles ta leitud laske- ja lahingumoonast lõhkeaine eraldamisega.

Samuti süüdistas prokuratuur Pihti suures koguses lahingumoona ebaseaduslikus omandamises ja hoidmises ning tulirelva ja tsiviilkäibes keelatud laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Nimelt leiti tema kodust laskekõlbulike tulirelvade padruneid ja relvaraudu. 

Kriminaalmenetluses kogutud andmetel leidis mees vähemalt osa lõhkeainetest ja tulirelvapadrunitest Harjumaal erinevatest kohtadest, sealhulgas Männiku metsast ja polügoonilt. 

Põhja ringkonnaprokuröri Eneli Lauritsa sõnul selgitas Piht, et ta on ajaloohuviline, kellele vanade lõhkekehade otsimine ja kogumine oli hobi.

"Paraku on see tegevus ebaseaduslik ja karistusseadustik näeb lõhkeainete käitlemise eest ette sedavõrd raske karistuse põhjusel, et see on äärmiselt ohtlik. Fakt, et süüdistatav omas ja käitles lõhkeaineid kortermajas, seadis potentsiaalselt ohtu kõik majaelanikud. Mehe korteri läbiotsimisel evakueeriti kogu maja ja osad lõhkekehadest viidi koheselt hävitamisele ning see ilmestab seda, kui ohtlikuks eksperdid mehe elukohas toimunut pidasid," märkis prokurör. 

Mullu 10. septembril otsis kaitsepolitsei Pihti Õismäel asuva korteri läbi. Eelnevalt evakueeriti üheksakorruselise kortermaja ühest püstakust ehk 36-st korterist kõik elanikud. Kogu õhtu ja öö kestnud menetlustoimingud lõpetas kaitsepolitsei järgmise päeva hommikul. Piht peeti kinni ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal ta vahistati.

Kommentaarid puuduvad