Ringkonnakohus jättis muusik Kõmmari surmanud Šmutovi karistuse samaks

uudised.ee

Tallinna Ringkonnakohus kättis eelmisel nädala lõpus muutmata muusik Raivo Rätte ehk Kõmmari tapmises süüdistatud Karel Šmutovi süüdimõistmise provotseeritud tapmises ning samaks talle mõistetud reaalse vanglakaristuse.

Ringkonnakohus leidis, et Harju maakohtu 18. mai otsuse muutmiseks pole põhjust ning jättis samaks Šmutovile (29) mõistetud reaalse kahe aasta ja viie kuu pikkuse vangistuse.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtule ei ole alust ette heita järelduste meelevaldsust, et süüdistatav Karel Šmutov pani teo toime tugeva hingelise erutuse seisundis. “Asjaolu, et tapetu varasem käitumine (ähvardavate sõnumite saatmine) ei ärritanud ja erutanud süüdistatavat Karel Šmutovit nende sõnumite saatmise ajal, ei välista erutusseisundi tekkimist süüdistataval süüdistusaktis märgitud teo toimepanemise ajal ja kohas. Süüdistatava poolt kannatanu sõnumitele vastamata jätmine ei näita samuti seda, et süüdistatav suhtus ükskõikselt saadud sõnumitesse, kuivõrd nagu prokurörgi märgib blokeeris süüdistatav Karel Šmutov kannatanu kõikidest sotsiaalmeedia kanalitest ära. Pigem näitab selline süüdistatava tegutsemine, et sellised sõnumid olid häirivad,” märkis Ringkonnakohus. 

“Ka väliselt rahulikult ja kaalutletud käitumise puhul ei saa välistada inimese sisemist viha, hirmutunnet või muud sellist emotsiooni ja seda enam olukorras, kus kannatanu on vahetult rünnanud ja löönud süüdistatavat raudesemega vastu pead. Asjaolu, et hingelise erutuse seisund ei tekkinud süüdistataval toas olles kui toimus füüsiline rünne kannatanu poolt või väljas olles kui toimus verbaalne rünne kannatanu poolt, ei välistas süüdistataval hingelise  erutuse seisundi tekkimist autoroolis olles,” tõdes kohus. 

Ringkonnakohus hindas ka Šmutovi kahetsust, kuid leidis, et too kahetseb sündmust kui sellist, mitte oma tegu ega saabunud tagajärje. “Teo ja saabunud tagajärje osas süüdistatav siirast kahetsust ei ole avaldanud. Siirast kahetsust kannatanute ees ei ole Karel Šmutov avaldanud. Kohtul ei kujunenud veendumust, et Karel Šmutov puhtsüdamlikult oma tegu kahetseb,” nentis Ringkonnakohus.

Ringkonnakohtu otsuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul riigikohtus, kuid asja arutamine seal pole garanteeritud. 

Maakohus pidas tuvastatuks provotseeritud tapmise koosseisu ehk Šmutov pani tapmisena kvalifitseeritava teo toime äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundis, mille põhjustas Rätte poolne vägivald, solvangud ja ähvardused tema suhtes. Kohtu hinnangul pani Šmutov kuriteo toime otsese tahtlusega. Kohus on tuvastanud, et Šmutov valis põhjendamatult tema poolt juhitava sõiduki sõidusuunaks sellise liikumistrajektoori, milline oli suunatud otse sõiduteest täielikult eemal seisnud Rätte suunas. Õigusvastasust välistavaid asjaolusid kohus kohtumenetluse käigus ei tuvastanud. 

Vaatamata sellele, et Karel Šmutov enne ja peale kuriteo sooritamist on olnud kohtule teadaolevalt seaduskuulekas, asus kohus siiski seisukohale, et teda tuleb toimepandu eest karistada reaalse vangistusega. Kohus märkis, et süüdistatava varasem kriminaalkorras karistamatus ei ole selline asjaolu, mis igal juhul toob kaasa karistusest tingimisi vabastamise.

Kohus ei vaadanud mööda faktist, et Šmutov pani toime küll teise astme kuriteo, kuid selle tagajärg oli väga raske, süüdistatava poolt toimepandu tõi kaasa teise inimese surma, süüdistatava poolt süüteo toimepanemise vahendina sõiduauto kasutamine tekitas kannatanule ulatuslikud tervisekahjustused, mis ilmselgelt põhjustasid kannatanule suurt valu. Kohtu hinnangul andsid kuriteo laad ja saabunud tagajärje raskus ning õiguskorra kaitsmise huvid kohtule aluse mitte kohaldada Karel Šmutovi suhtes karistusest osaliselt või täielikult tingimisi vabastamist ning temale mõistetud vangistuse määras kohus ära kandmisele täies ulatuses.

5. märtsil toimunud kohtuvaidluses taotles Põhja ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi Šmutovi süüdimõistmist tapmises ning talle seitsmeaastase vanglakaristuse mõistmist.

Kaitsjad Sirje Must ja Anu Vilt leidsid, et Šmutov tuleb tapmise süüdistuses õigeks mõista.

Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistab Kõmmari tapmises tema endise abikaasa uut kaaslast Karel Šmutovit, kes muusikule autoga otsa sõitis. Jaanuari alguses alanud protsessil Šmutov end tapmises süüdi ei tunnistanud.

Prokurör Kruusimägi sõnul on prokuratuur tõendeid hinnates seisukohal, et Raivo Rättele otsasõit ei toimunud juhuslikult ega olnud õnnetus, vaid süüdistatav nägi auto ees seisnud Rättet ja sõitis talle tahtlikult otsa.

2018. aasta 19. juulil kell 00.09 sai häirekeskus teate lähedaste vahelisest tülist Tallinnas Nõmme linnaosas Kivi tänaval. Teates väideti, et Kivi tänaval ründas 48-aastane Rätte 27-aastast Šmutovit ja oma 40-aastast ekskaasat Palmit.

Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid eest avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Rätte.

Muusik toimetati küll haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa.

Järgmisel päeval taotles prokuratuur kohtult Šmutovi vahistamist, kuid kohus sellega nõus ei olnud, kuna leidis, et too on varem kriminaalkorras karistamata ning tema pakkuminek pole tõenäoline.

Kommentaarid puuduvad