Politsei viis Aivar Mäe ahistamisskandaali riigikohtusse

uudised.ee

Politsei ei nõustunud rahvusooper Estonia eksjuhi Aivar Mäe ahistamisskandaali väärteoasja lõpetamisega esimeses kohtuastmes ning vaidlustas selle riigikohtus. 

Samas pole politsei- ja piirivalveameti kassatsiooni arutusele võtmine riigikohtus garanteeritud.

17. veebruaril tühistas Harju maakohus Mäele politsei poolt tehtud 400-eurose trahvi ja lõpetas tema väärteoasjas menetluse.

Väärteo kirjeldusena on välja toodud, et Mäe pani ajavahemikul 1. november 2018 kuni 13. detsember 2019 vähemalt neljal korral, samuti 4. juunil 2019 ja 6. augustil 2019 toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu.

Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot ning väärteootsuses on väärteo toimepanemiseks ajaks märgitud 4. juuni 2019 kell 13-14.

Aivar Mäe vaidlustas väärteootsuse, kuna ei nõustunud sellega ning eitas talle etteheidetavate tegude toimepanemist. Mäe ja tema kaitsjate hinnangul on väärteootsuses kitsalt piiritletud ajavahemik ning nii ei saa talle ette heita teistel ajahetkedel toimunut. Lisaks on Mäe hinnangul kannatanu ütlused ebausaldusväärsed ning vastuolus teiste tõenditega.

Kohus leidis, et Mäe käitumises puudub karistusseadustiku vastavas paragrahvi toodud objektiivne koosseis, mistõttu tuleb PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna eelmise aasta 21. oktoobri otsus väärteoasjas tühistada ning menetlus väärteoasjas lõpetada.

Kohus ei tuvastanud, et Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine.

Kohus leidis, et mõistlik on hüvitada Aivar Mäele kaitsjatasudena 9231,60 eurot taotletud 14 699,40 euro asemel.

Mäe esindaja, vandeavokaat Paul Keres märkis jaanuaris kaebuse arutamisel kohtus, et tunnistajate ütlused Mäe vastu pole usaldusväärsed ning palus Mäe kaebuse rahuldada.

Rahvusooper Estonia mitu naistöötajat tuli mullu juuni lõpus välja väidetega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Mullu augusti lõpus esitas Mäe tagasiastumisavalduse, mille rahvusooperi nõukogu rahuldas.

Aivar Mäe esindaja vandeadvokaat Paul Keres kinnitas toona, et väärteootsus kaevatakse edasi, kuna seksuaalset ahistamist ei ole toimunud.

"Seda sündmust, mille eest Aivar Mäed karistati, ei ole toimunud. Ta viibis sellel ajal hoopis teises kohas. See on halvasti neil välja kukkunud," kommenteeris ta.

Mäe on praegu kaasatud Artiumi rajamisse Viimsi Halduse projektijuhina.

Kommentaarid puuduvad