Malle Kobin üritab vangistust edasi lükata riigikohtu abil

uudised.ee

Oma kasulaste väärkohtlemise eest vangi mõistetud Malle Kobini kaitsja vaidlustas tema vangistuse edasi lükkamata jätmise riigikohtus.

Malle Kobini kaitsja Aivar Ennok esitas teisipäeval määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtu 14. juuni määrusele, millega jäeti asi läbivaatamata, kui põhjendamatu.

Teisipäeval ringkonnakohtusse saabunud määruskaebus läks riigikohtusse teele kolmapäeval, kuid asja arutusele võtmine seal pole garanteeritud.

Pärnu maakohus tegi 12. mail määruse, millega  jäeti Kobini taotlus vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks rahuldamata.

Kaitsjad Aivar Ennok ja Alar Salu leidsid, et Kobini tervisliku seisundi tõttu tuleks vangistuse täitmisele pööramine edasi lükata kahe kuu võrra.

Maakohus selgitas oma määruses, et seadus annab võimaluse kaaluda vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist seoses haigestumisega, kui teda ei ole võimalik vanglas ravida.

Vangla on vastuses maakohtule kinnitanud, et Kobinile määratud ravi on võimalik tagada ka vanglas.

Seetõttu leidis maakohus, et ei esine kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud alust, mille puhul on võimalik kohtul kaaluda Kobini suhtes vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist.

Malle Kobin esitas 7. mail maakohtule taotluse vangistuse tähtaja edasi lükkamiseks tervislikel põhjustel kahe kuu võrra. Kobin oleks pidanud vanglasse ilmuma 11. mail.

Aprilli alguses ei võtnud riigikohus vandeadvokaat Aivar Ennoki kaebust arutusele, mistõttu jõustus Kobini süüdimõistmine.

Mullu detsembris otsustas Tallinna ringkonnakohus, et Kobinile maakohtus mõistetud nelja aasta ja kuue kuu pikkusest vangistusest tuleb tal vanglas ära kanda kuus kuud.

Pärnu maakohus mõistis mullu 24. augustil Kobini süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning karistas teda nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Ringkonnakohus leevendas mõnevõrra tema karistust.

Kobinit süüdistati kuritegude toimepanemises viie 9-17-aastase kasulapse suhtes. Talle heideti ette nende korduvat käe ja jalaga löömist ning nende erinevatesse ruumidesse sulgemist viiest minutist kuni mitme päevani.

Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel süüdistati naist ka selles, et ta sundis lapsi karistusena seisma 12 tundi või kauemgi ühe koha peal. Peale selle heideti Kobinile ette tema juurest ära kolinud täisealise noore jalgratta, arvuti ja muude asjade omastamist.

Malle Kobin kohtus end üheski kuriteos süüdi ei tunnistanud. Ta kinnitas, et ei ole kedagi lastest löönud, tema käsul pole keegi pidanud karistusena tunde püsti seisma ning samuti ei ole ta kelleltki ruumi sulgemisega vabadust võtnud. Omastamise süüdistust selgitas ta asjaoluga, et noor, kes tema juurest ära kolis, varastas temalt raha, mistõttu hoidis ta asju läbirääkimiste ajal enda juures.

2013. aastal pärjati Kobin aga aasta ema tiitliga, kuid tänavu aprillis võttis naisliit temalt selle tiitli ära. Pärast süüdimõistva otsuse jõustumist võttis president Kersti Kaljulaid Kobinilt ära talle 2014. aastal antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi.

Kommentaarid puuduvad