Haridusminister: Ukraina sõjapõgenikest lapsed peaksid käima eesti koolis

“Rõhutan, et ükski vaenu õhutamisele või vägivallale ja Putini vägivaldse režiimi toetamisele suunatud tegevus pole lubatud. Meie, täiskasvanute kohus on märgata, sekkuda ja selgitada. Vägivallale ning kiusule ei ole õigustust,” kirjutas Kersna oma kirjas ning tuletas meelde, et Eesti hariduse alusväärtused on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, aga ka vabadus, demokraatia ja õigusriiklus. “Praegu lasub koolitöötajatel senisest veelgi suurem vastutus alusväärtuste hoidmisel. Parim, mida saame meie laste jaoks täna teha, on olla eeskujuks, jääda vabaduste kaitsel kindlameelseks, ausaks, lugupidavaks ja hoolivaks,” kirjutas Kersna, kelle sõnul tuleb Eestisse põgenenud lastele tagada võimalus oma haridusteed […]

“Rõhutan, et ükski vaenu õhutamisele või vägivallale ja Putini vägivaldse režiimi toetamisele suunatud tegevus pole lubatud. Meie, täiskasvanute kohus on märgata, sekkuda ja selgitada. Vägivallale ning kiusule ei ole õigustust,” kirjutas Kersna oma kirjas ning tuletas meelde, et Eesti hariduse alusväärtused on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, aga ka vabadus, demokraatia ja õigusriiklus.

“Praegu lasub koolitöötajatel senisest veelgi suurem vastutus alusväärtuste hoidmisel. Parim, mida saame meie laste jaoks täna teha, on olla eeskujuks, jääda vabaduste kaitsel kindlameelseks, ausaks, lugupidavaks ja hoolivaks,” kirjutas Kersna, kelle sõnul tuleb Eestisse põgenenud lastele tagada võimalus oma haridusteed jätkata.

“Seega on lähiajal meie haridussüsteemi sisenemas tuhandeid sõjapiirkonnast põgenenud lapsi ja noori. See on haridussüsteemile suur väljakutse, millega saame hakkama vaid riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Võtame nad vastu hoolides, turvalist keskkonda ja parimat haridust pakkudes,” kirjutas Kersna.

“Selleks et Ukraina sõjakoleduste eest Eestisse jõudvad lapsed ja noored ei peaks kogema veel lisaks rahvuste pinnalt tekkivaid konflikte, palume ukraina õpilased suunata eelkõige eestikeelsetesse koolidesse. Seda on tungivalt soovitanud ka Eesti Ukraina kogukonna esindajad,” märkis Kersna.

Ministri hinnangul võib vene õppekeelega koolidesse õpilase suunata vaid juhul, kui lapsevanem seda ise eelistab ja mõistab riske ning talle on ka tutvustatud eesti õppekeelega koolide võimalusi. Kersna sõnul ennetab sõjapõgenikest laste kohene suunamine eestikeelsesse haridussüsteemi võimalikke konflikte ning aitab lastel kiiremini kohaneda eestikeelse keskkonnaga. 

Oma kirjas tänas Kersna kohalike omavalitsuste juhte, kes koostöös kogukondadega on võtnud Eestisse saabunud sõjapõgenikud hoolides vastu.