Elektrihinna kõikumisi ära kasutades saab oluliselt säästa. Celeon.eu pakub seadmeid mis automaatselt elektriturgu järgides kütteseadme töötsüklit reguleerivad. Sobib näiteks elektriradiaatorile, veeboilerile, õhksoojuspumbale. Teoreetiliselt saab ka õhk-vesi- või maasoojuspumpa juhtida. Tööpõhimõtteks on soodsa elektriga tundidel ettekütmist teha. Kui kütteseadme tööd elektribörsi arvestades ei juhita, võib puht juhuslikult tarbimine sattuda suures osas kõrge hinnaga tundidele.

Vasta