Politsei on esmaspäeval väljas tavapärasest suuremate jõududega

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kummi sõnul on politsei esmaspäeval avalikus ruumis nähtav suuremate jõududega ja seda selleks, et tagada avalik kord ja turvalisus.

"Kuna 9. mail on ka Filtri teel kalmistuala kandis rohkem inimesi liikumas, mis on varasemalt toonud kaasa ka teatavad ohud, siis oleme piiranud liiklemist Filtri teel lõigul bussijaamast Veskiposti tänavani," ütles Kumm. 

Tema sõnul tehakse seda seetõttu, et inimesed, kes kalmistule tulevad, on varasematel aastatel parkinud sõidukeid üle tee haljasalale või isetekkelisele parkimisalale, ületades selles kohas Filtri teed, mis on mõlemas suunas kolmerealine. "Ilmselgelt pannakse sellega ohtu nii iseennast kui ka kaasliiklejaid," ütles Kumm. 

Küll aga võimadab politsei keelualas liigelda kohalikel elanikel ja ühistranspordil. "Kalmistu enda alal on kalmistu haldaja palganud turvaettevõtte korda tagama ja 9. mail on turvaettevõte väljas rohkemate inimestega," ütles Kumm. 

Ühtlasi on ka politsei korraldamas seal inimeste liiklemist. "Ühtlasi rõhutan, et politsei on keelustanud avalikud koosolekud, kus võidakse kasutada agressori sümboolikat, mis tähendab, et politsei jälgib kogu linnapildis sellise sümboolika kasutamist ja sekkub koheselt," ütles Kumm.

Kommentaarid puuduvad