Alar Karis: meie riigis on olemas suutlikkus ja teadmised probleemide lahendamiseks

karis

President Alar Karis märkis neljapäeval noore teadlase preemiate üleandmisel, et meie riigis on olemas teadmised ja suutlikkus Eesti jaoks oluliste probleemide lahendamiseks

"On suurepärane, et meil on võimalus täna siin näha ja tunnustada Eesti teaduse mitmekesisust. See näitab ainult riigi tugevust, kui kõigist teaduse nurkadest võrsub võimekaid noori, kes mitte ainult ei laienda teadmiste piire, vaid aitavad tagada selle, et meie riigis on olemas teadmised ja suutlikkus Eesti jaoks oluliste probleemide lahendamiseks. Olgu küsimuseks laevade julgeolek merel, soode taastamine või usaldusväärsema tarkvara loomine," ütles president Alar Karis presidendi kultuurirahastu teaduspreemiate üleandmisel.

Noore teadlase preemiad on riigipea sõnul ellu kutsutud, andmaks hoogu just selles eas, kus esimesed suuremad saavutused on juba tehtud, kuid oma suuna otsimine või selle ehitustöö veel käib. "Me teame, et sellel teekonnal võib olla raskeid hetki. Ebakindlus tuleviku ja rahastuse osas või üksilduse tunne, kui olete oma suunal üks väheseid või lausa ainus ekspert Eestis. Loodame, et tänane tunnustus aitab teil neist hetkedest üle saada, tundes, et olete Eestile vajalikud," selgitas president Karis.

"Näen tänuga, et teie elulugudes on akadeemilise panuse kõrval ette näidata ka pühendunud õpetamistööd, koostööd teiste sektoritega ja sõnavõtte avalikkuses. Ajaloo silmis on need lõpuks olulisemadki kui teadusartiklite ja nende viitamiste arv," sõnas riigipea teaduspreemiate laureaatidele.

Noore teadlase preemia laureaat Alexander Lott on Norra Mereõiguse Keskuse teadur. Ta on keskendunud oma uurimistöös mere-, julgeoleku- ja keskkonnaõigusele, rõhuasetusega väinadele. Tema teiseks uurimissuunaks on haldusõigus ja inimõigused, mille raames keskendub probleemile, kuidas tagada Eestis põhiõiguste- ja vabaduste kaitset väliste ohtude ja arengute taustal.

Noore keskkonnateadlase preemia pälvis Tallinna ülikooli ökoloogia keskuse teadur Martin Küttim. Ta on oma teadustöö põhiosas keskendunud kliimamuutuste ja maakasutuse mõjule soo- ja  metsaökosüsteemidele ning rakendusprojektides nende mõjude leevendamisele ökoloogilise taastamisega.

Noore IT-teadlase preemia laureaat on TTÜ tarkvarateaduse instituudi teadur Niccolò Veltri. Tema teadustöö on keskendunud tarkvara usaldusväärsuse teooriale, meetoditele ja tööriistadele. Veltri on ühelt poolt edasi arendanud funktsionaalprogrammeerimise teoreetilisi aluseid, teisalt on ta loodud teooriat täies ulatuses ka programmeerinud ja formaliseerinud.

Kõik preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Iga preemia suurus on 5000 eurot, noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja, noore IT-teadlase preemiat Microsofti arenduskeskus Eestis ning noore keskkonnateadlase preemia väljaandmist toetab Chocolala OÜ.

Kommentaarid puuduvad