See hetk on käes: Euribor tõusis üle aastate plusspoolele ja laenumaksed lähevad kallimaks

Raha
Foto: 123rf

BNS

Kuue kuu Euribor tõusis esmaspäeval reedega võrreldes 0,017 protsendipunkti 0,009 protsendini; see on ühtlasi esimene kord viimaste aastate jooksul, kui kuue kuu Euribor on olnud positiivne.

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega.

ECB otsustas 14. aprilli rahapoliitika nõukogu istungil jätta intressimäärad muutmata ja kinnitas, et viimasest istungist alates laekunud andmed toetavad otsust lõpetada varaostuprogramm tänavu kolmandas kvartalis. 

Nõukogu toonitas oma avalduses, et Venemaa agressioon Ukrainas põhjustab üüratuid kannatusi ja mõjutab ka majandust, nii Euroopas kui kaugemal. “Konflikt ja sellega seotud ebakindlus pärsivad ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet. Kaubandustõrked viivad uute materjalide ja sisendite puudujääkideni. Tõusvad energia ja kaupade hinnad vähendavad nõudlust ja hoiavad tagasi tootmist. Majanduse areng sõltub konklikti arengust, praeguste sanktsioonide mõjust ja võimalikest täiendavatest meetmetest,” nentis nõukogu. 

Samas toetab nõukogu vaates majandustegevust endiselt majanduse pandeemiakriisi järgne taasavamine. Inflatsioon on märkimisväärselt kiirenenud ja püsib tulevatel kuudel kõrgel tasemel, peamiselt energiahindade terava tõusu tõttu, kusjuures inflatsioonisurve on süvenenud paljudes sektorites, märkis nõukogu. 

Neljapäevasel istungil hindas nõukogu, et laekuvad andmed kinnitavad ootust, et varade ostmine varaostuprogrammi raames tuleks lõpetada kolmandas kvartalis. Kaugemas vaates sõltub ECB rahapoliitika andmetest ja nõukogu arenevast hinnangust väljavaadetele. Nõukogu kinnitas, et järgib praegustes äärmiselt ebakindlates oludes rahapoliitika rakendamises valikulisuse, järk-järgulisuse ja paindlikkuse põhimõtteid ning kasutab kõiki vajalikke meetmeid, et viia täide ECB mandaat pürgida hinnastabiilsuse poole ja kaitsta finantsstabiilsust. 

Keskpank jättis istungil püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Intressimäärasid muudetakse pärast järk-järguliselt APP programmi varaostude lõppu. Intressimäärade trajektoori määrab jätkuvalt nõukogu ja selle strateegiline eesmärk stabiliseerida inflatsioon keskpikas vaates 2 protsendi tasemel. 

Keskpank eeldab, et sümmeetrilise 2-protsendise inflatsioonieesmärgi toetamiseks jäävad intressimäärad senisele tasemele seni, kui inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu püsivalt kahe protsendini ja jääb sellele tasemele ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul. Samuti kuni keskpank leiab, et baasinflatsioon on piisavalt tugevnenud, et inflatsioon keskpikas plaanis 2 protsendi juures püsiks.

Varaostuprogrammi APP raames tehakse aprillis kuiseid varaoste 40 miljardi euro ulatuses, mais 30 miljardi euro ulatuses ja juunis 20 miljardi euro ulatuses. Varaostude programm peaks lõppema kolmandas kvartalis. Kolmanda kvartali varaostude maht sõltub andmetest ja peegeldab arenevaid prognoose.

ECB nõukogu kavatseb ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast baasintressimäärade tõstmist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

ECB nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava PEPP raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Pandeemiast johtuva turu killustumise puhul on PEPP-i reinvesteeringuid võimalik igal ajal paindlikult kohandada nii ajaliselt, varaklasside kui jurisdiktsioonide mõõtmes. Sealhulgas on võimalik soetada täiendavaid Kreeka riigivõlakirju, et vältida ECB rahanduspoliitika toime takistusi Kreeka majanduses ajal, mil see taastub veel pandeemia tagajärgedest. PEPP-i varaoste on võimalik ka vajadusel taasalustada vastumõjuna pandeemiast tulenevatele negatiivsetele šokkidele. 

ECB nõukogu jätkab ka pankade rahastusvõimaluste jälgimist ja tagab, et pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide programmi TLTRO-III tegevuste lõppemine ei takista ECB rahanduspoliitika sujumist. Nõukogu hindab regulaarselt ka kuidas sihitud laenuprogrammid ECB poliitika täideviimisesse panustavad. 

TLTRO-III raames kehtivad eritingimused lõppevad nõukogu ootuste kohaselt selle aasta juunis. Nõukogu hindab ka oma kahetasemelist reservide tasu süsteemi tagamaks, et negatiivsed intressimäärad ei piira pankade vahendamise võimekust suure likviidsuse ülejäägi oludes. 

ECB rõhutas ühtlasi, et on valmis kohandama kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni stabiliseerumine kahe protsendi juures keskpikas plaanis.

Kommentaarid puuduvad