Ootuspärane? Selgus kõige levinum põhjus, mis paneb eestlaseid töökohta vahetama

töö
Foto: Scanpix

21 protsenti töötajatest kavatseb järgmise kuue kuu jooksul töökohta vahetada, selgus sel kevadel korraldatud Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööturu-uuringust. Peamiseks põhjuseks töökoha vahetamise põhjuseks on rahulolematus palgaga.

10 282 töötajat hõlmanud uuringust selgus, et pea iga neljas töövõtja mõtleb sageli töökoha vahetamisele ja pisut enam kui iga viies töötaja on võtnud eesmärgiks järgmisel poolaastal endale uus töökoht leida.

Enim mõtlevad töökoha vahetamisele 30 protsendiga kaubandus-, 29 protsendiga põllumajandus- ning 28 protsendiga personalitöö-, turundus- ning majutus- ja toitlustusvaldkonnas töötavad inimesed.

“Suurt rolli omab töökoha vahetamise plaanides rahulolu töötasuga,” tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ja lisas, et kui töötajatest, kes hindavad oma rahalist olukorda heaks, mõtlevad töökoha vahetamisele vähem kui viiendik, siis töötasuga halvasti toimetulevatest töötajatest sooviks tööd vahetada tervelt 40 protsenti.

Suurem soov tööd vahetada on ka nendel töötajatel, kellel on vähem võimalusi oma töö asukohta valida, mis peegeldab töövõtjate ootust paindlikumale töökorraldusele.

79 protsenti töötajatest kas jälgib tööpakkumisi, on avatud tööandjate pakkumistele või on ise aktiivselt tööotsingutel. Võrreldes eelmise kevadega on aktiivseid tööotsijaid töötajate hulgas veidi rohkem.

“Enam kui pooled töövõtjad tõid uuringus esile, et nad leiaksid samaväärse töökoha mõne kuuga, mis näitab nende enesekindlust tänasel tööturul,” tõi uuringust esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. Pea pooled töötajad on viimastel kuudel saanud tööandjatelt ka kandideerimiskutseid, mis samuti tõstab enesekindlust töö leidmisel.

“Kõige kiiremini leiaksid tööd infotehnoloogia-, ehitus-, tervishoiu- ja pangandussektori töötajad, kellest vähemalt kaks kolmandikku tõid välja, et samaväärse töö leidmiseks kuluks kuni mõni kuu,” märkis Auväärt. Kõige ebakindlamad on tema sõnul töö leidmisel kunsti-, kultuuri- ja ajakirjandus- ning loodus- ja tehnikateaduste rakendamisega seotud valdkondades töötavad inimesed, kellest pea viiendik arvasid, et nad ei leiakski tänaselt tööturult praegusega samaväärset tööd.

Võrreldes 2019. ja 2020. aastaga on tuttavate kaudu töö otsimist eelistavate vastajate osatähtsus pea kaks korda kahanenud ja tööportaalide eelistamine kasvanud 65 protsendilt 71 protsendilele. Eelistatuim tööotsingukanal on töövõtjate hinnangul CVKeskus.ee tööportaal, kust alustab otsinguid 46 protsenti tööotsijatest. Sotsiaalmeediast alustab tööotsinguid 8 protsenti töövõtjatest – see näitaja on viimasel neljal aastal püsinud samal tasemel.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, et mõista tööturul toimuvat. Värsked tulemused põhinevad 10 282 töövõtja tagasisidel.

Kommentaarid puuduvad