Koduõppe tagajärg? Eksamitulemused kukkusid mitme punkti võrra

Haridus- ja noorteamet (Harno) avalikustas eksamite infosüsteemis (EIS) sellekevadised riigieksamite tulemused, mis näitasid, et osaliselt koduõppega perioodi järel kukkus eksamite keskmine punktisumma võrreldes aasta varasema ajaga 2,9 punkti võrra.

Harno testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa oli siiski positiivne, märkides, et eksamiperiood sujus kenasti. „Taas tehti kõvasti tööd ja meil on järjekordne kinnitus, et meie õpilased ja koolid on heal tasemel. Tänased abituriendid olid osaliselt distantsõppel, nende gümnaasiumiõpingute aja sisse jäi eriolukord ja nad pidid oma õpiharjumused ümber kujundama ning uut moodi teadmisi omandama,“ rääkis ta.

Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam. 

Haridus- ja noorteamet hindas kokku ligi 23 000 eksamitööd. „Saame öelda, et eesti keele õpet pole distantsõpe väga palju mõjutanud. Inglise keele riigieksami tulemused on mõnevõrra langenud, kuid rõõmustab, et rahvusvahelisel inglise keele eksamil on üle 80 protsendi eksamitegijatest saanud  riiklikus õppekavas nõutust kõrgema ehk C1–C2-keeleoskuse taseme. Matemaatika keskmine tulemus on veidi langenud, siin võib rolli mängida asjaolu, et kui 2021. aastal oli eksami sooritamine vabatahtlik ja eksamile otsustasid tulla need, kes end aines tugevamalt tundsid, siis sellel kevadel oli eksam kõigile lõpetajatele kohustuslik. See kajastub ka eksami tulemustes,“ kommenteeris Püüa esialgseid riigieksamite tulemusi.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10126 eksamitegijat, kellest 8227 on gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 on keskhariduse omandanud varem.

Tegemist on riigieksamite esialgsete tulemustega. Eksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab haridus- ja noorteamet sügisel. 

Eesti keele eksami keskmine tulemus on sel aastal 60,5 punkti ja eksamit tegi 7051 eksamitegijat. Maksimumtulemuse ehk 100 punkti said sel korral viis eksamitegijat. Tulemus paranes võrreldes varasema aastaga 0,2 punkti võrra. 

Eesti keele teise keelena riigieksamit tegi sel aastal kokku 2372 eksamitegijat, eksami keskmine tulemus on 55,9 punkti. Riigieksamil sai 60 protsenti maksimumtulemusest 1196 õpilast ehk 50,4 protsenti eksami sooritanutest. Neile väljastatakse ka B2-taseme tunnistus. 100 punkti said kaks eksamitegijat. Tulemus langes varasema aastaga võrreldes oluliselt, kuna 2021. aasta keskmine näitaja oli 63,5 punkti

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3926 ja laia matemaatika eksamit 4738 eksamitegijat. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on 32,2 punkti ja laia matemaatika 55,5 punkti. 100 punkti sai kitsa kursuse matemaatika eksamil viis ja laia matemaatika eksamil 23 eksamitegijat. Kitsa maetamaatika osas kukkus tulemus võrreldes varasemaga aastaga märgatavalt, koguni 10 punkti võrra. Laias matemaatikas oli aga seis parem ja tulemus kerkis 5,7 punkti võrra. 

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami. Inglise keele riigieksamil osales 4015 eksamitegijat, kellest B1-taseme saavutas 28,6 ja B2 taseme 47,5 protsenti. Eksami keskmine tulemus on 66,5 punkti. 100-punktilise tulemuse sai neli eksamitegijat. 

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul 4439 õpilast. C1- või kõrgema taseme saavutas 3630 õpilast ehk 81,8 protsenti eksamitegijatest. 

Rahvusvahelist võõrkeele eksamit, mis on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga tegi prantsuse keeles 237 ja saksa keeles 57 eksamitegijatest.

Vene keele rahvusvahelist eksamit sel aastal ei korraldatud. Õpilased said sooritada vene keele võõrkeelena riigieksami B1-tasemel. Eksami sooritas 157 õpilast. Eksami keskmine tulemus oli 80,9 punkti. Maksimumtulemust ei saavutanud ükski eksamisooritaja.

Kommentaarid puuduvad