Uuring: ettevõtete olukord on halvem kui enne pandeemiat!

BNS

Ostukeskus
Foto: 123rf.com

Intrumi iga-aastane Euroopa maksearuanne näitab, et pooled Eesti ettevõtted ei ole suutnud parandada oma võimet tulevikus suurema kriisiga toime tulla. Sealjuures leiab 63 protsenti ettevõtetest, et nende olukord on praegu halvem kui enne pandeemiat, vahendab BNS.

Kogu Euroopas hindab 47 protsenti ettevõtetest, et nad ei oska töös esineda võivaid häireid kontrollida paremini kui enne pandeemiat. Samuti usuvad umbes pooled Euroopa ettevõtetest, et nad on praegu nõrgemad kui enne COVID-19 puhangut, teatas Intrum.

Intrum Balticsi tegevdirektori Ilva Valeika sõnul on kasv küll ettevõtete eesmärk, kuid paljude jaoks samas ka suur väljakutse. “Kasum on pärast pandeemiat jäänud kasinaks. Euroopas on enim mõjutatud kinnisvara, majutus ja toitlustus ning ehitus. Eestis on eriti rängalt kannatada saanud majutus ja toitlustus ning meelelahutus, kuna ükski nende sektorite küsitletutest ei tunnistanud, et kasum oleks pärast COVID-19 puhangut kasvanud,” ütles Valeika.

Inflatsioon on halb majanduskasvule, suhetele töötajatega ning rahavoogudele. Keskmiselt kuus Euroopa ettevõtet kümnest tunnistavad, et neil puuduvad teadmised inflatsiooni mõju kontrollimiseks. Igast kolmest Eesti ettevõttest kaks tunnistavad, et neil puuduvad ettevõttesisesed teadmised, kuidas oma tegevuses inflatsioonisurvet ohjeldada.

54 protsendile Eesti ettevõtetest on kasvuriskiks suurenev lõhe maksetähtaegade ja maksete tegeliku toimumise vahel: see on kõrgem Euroopa keskmisest 50 protsendist ja ka suurem kui 36 protsenti Lätis või 49 protsenti Leedus.

Eelnevale vastukaaluks nõustub 66 protsenti Eesti vastajatest väitega, et COVID-19 on motiveerinud nende ettevõtet maksete hilinemise riski paremini maandama. 2021. aastal oli sellisel arvamusel 58 protsenti Eesti vastajatest.

Krediidihaldusteenuste pakkuja Intrumi Euroopa maksearuanne ilmus 21. juunil. Uuringus küsitleti 29 riigi 11 000 ettevõtet.

Kommentaarid puuduvad