Uuring: vanematel kulub oma laste suviste tegevuste peale reeglina just nii palju raha

Lapsed
Foto: 123rf

Citadele pank uuris Balti riikide lastevanemate käest, kui palju nad on kulutanud või veel plaanivad kulutada sel suvel oma lapse tegevustele, nagu laagrid, ringid, meelelahutus, ning selgus, et kolmandikul kulub selleks kuni 200 eurot ning kolmandik lasevad lastel endal sellisteks tegevusteks raha koguda.

Citadele küsitlusest selgus, et kõige suurem protsent ehk 14 protsenti küsitlusele vastanud lastevanematest on sel suvel kulutanud või veel plaanib oma laste huvitegevusse panustada kuni 200 eurot. 10 protsenti jääks kulutustega kuni 100 euro juurde ning seitse protsenti piirduks 50 euroga.

Üheksa protsenti on aga olnud valmis laste huvitegevustesse panema üle 400 euro. Samas praktiliselt sama paljud ehk 8 protsenti lastevanematest märkis, et tänavu jäid suvised laste tegevused vabade vahendite puudumise tõttu üldse ära. Ligi kolmandik ehk 31 protsenti inimestest vastas, et nende peres teenivad lapsed ise oma tegevuste tarbeks raha.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et üha enam räägivad lapsevanemad lastega raha väärtusest ja sellega ümberkäimisest. „Enam ei mõelda ainult lastega seotud kulutustele, vaid ka säästmisele lapse tuleviku jaoks,” lausus Hakiainen. 

Balti riikide võrdluses jäid küsitluse tulemused vägagi sarnaseks, kuigi Läti lastevanematest vastas 11 protsenti, et nad on paraku pidanud vahendite puudumise tõttu laste tegevused ära jätma. Leedus oli see protsent seitse. 

Rohkem eristusid ka Leedu lastevanemad, kes on valmis suuremaid summasid laste suviste huvitegevuste tarbeks panustama. Kui Eestis on üle 400 euro valmis panustama üheksa protsenti vastanutest, siis Leedus oli see number 13 protsenti ja Lätis 10 protsenti. 

Möödunud suvel uuris Citadele pank ka seda, kui palju annavad Balti riikide inimesed oma lastele taskuraha. Küsitluse tulemustest ilmnes, et üldjuhul makstakse harva oma lastele üle viie euro taskuraha päevas. Kõige lahkemad on leedukad ja kokkuhoidlikumad Läti lapsevanemad. Eesti inimeste lastest ligi kolmandik saab ligi kaks eurot ning kolmandik üle kahe euro taskuraha päevas. 

11 protsenti Eesti lastevanematest annab koolipäevadel keskmiselt oma lastele alla ühe euro päevas. 26 protsendi hinnangul jääb see summa ühe ja kahe euro vahele ning 24 protsendi arvates suurusjärku kaks kuni seitse eurot. Taskuraha üle seitsme euro päevas jagab välja seitse protsenti Eesti vanematest. 32 protsenti ei osanud hinnata, kui palju nad keskmiselt päevas taskuraha annavad. Eelkõige kasutavad lapsed seda raha koolis toidu ja maiustuste ostmiseks.

Kommentaarid puuduvad