Puudub kaebeõigus! Kohus tagastas Tallinna haigla projekti puudutava kaebuse

Tallinna haigla
Foto: Tallinna haigla projekt

BNS

Tallinna halduskohus tagastas Tallinna linna ja SA Tallinna Haigla Arendus kaebuse, millega vaidlustati valitsuse 30. juuni istungi protokolli päevakorrapunkt, millega jäeti taastekavast välja Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehk Tallinna haigla projekt.

Halduskohus leidis, et kaebajatel – Tallinna linnal ja Sihtasutusel Tallinna Haigla Arendus, puudub kaebeõigus.

Kohtu hinnangul ei määra valitsuse sooviavaldus, jätta Tallinna haigla projekt taastekavast välja veel seda, et taastekavas selline muudatus kinnitatakse. Samuti ei tähenda see seda, et sooviavaldus saab ka heakskiidu Euroopa Komisjonilt ja et tehakse vastav nõukogu rakendusotsus.

Kohus märkis, et kaebajatel ei ole keelatud esitada taastekava muutmise menetluses seisukohti ja vastuväiteid ning vaidlustada taastekava muudatusi siis, kui valitsus kinnitab uuendatud taastekava.

Taastekava muutmine peab sarnaselt esialgse taastekavaga läbima menetluse, mille lõpus on vajalik Euroopa Komisjoni positiivne hinnang ning Euroopa Nõukogu uus rakendusotsus.

“Olgugi, et valitsuse istungi protokollis nimetati konkreetseid projekte, mille valitsus soovib taastekavast välja jätta, siis ei ole sellega taastekava muutmist veel otsustatud ei Eesti poolt ega kaugeltki Euroopa Liidu vastavate institutsioonide poolt, kes on taastekava muudatuste heakskiitjaks ja kinnitajaks,” selgitas kohus. Alles pärast läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga kinnitab valitsus uuendatud taastekava.

Kohus rõhutas, et valitsuse otsus alustada taastekava muutmisele suunatud menetlust ja menetluse läbiviimine ei põhjusta kaebajatele pöördumatuid tagajärgi, kuna taastekava muutmine selliselt, et sealt jäetakse välja Tallinna haigla projekt, ei ole vältimatult otsustatud.

Neljapäeval tehtud kohtumäärust on võimalik vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Kommentaarid puuduvad