VIISA SAAMINE MUUTUB KEERULISEMAKS! Tänasest rakenduvad Venemaa kodanikele uued piirangud Eestisse sisenemisel

BNS

Piiripunkt
Foto: Taavi Sepp / Delfi

Neljapäevast piiratakse Venemaa kodanikele Eesti viisade väljastamist ning ei lubata Eestisse Venemaa kodanikke, kellele on Eesti väljastanud viisa ja kelle Eestisse tuleku eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur, vahendab BNS. 

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et sanktsioon on vajalik, sest agressiooniga Ukraina vastu ründab Venemaa ka euroopalikke väärtusi ja vabadusi. "Seetõttu ei saa Venemaa kodanikel olla iseenesest mõistetavat vabadust nautida võimalusi, mida pakuvad need samad euroopalikud väärtused ja vabadused, mida Euroopa Liit pakub – olgu selleks puhkus, haridus või äritegevus," selgitas Läänemets.

Minister lisas, et Venemaa kodanikele väljastatud viisadest on umbes 53 000 viisat antud turismi ja ärilistel eesmärkidel. "Keskmiselt siseneb Eestisse päevas umbes 2500 Venemaa kodanikku, kellest ligi 1250 tulevad  lühiajalise viisaga, millest omakorda pooled on Eesti poolt välja antud, ülejäänud on väljastatud teiste Schengeni riikide poolt. Seega mõningane piiratud mõju antud meetmel on, kuid reaalse sanktsiooniefekti saavutamiseks tuleks viisapiiranguid rakendada kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt," täpsustas Läänemets.

Läänemets rõhutas, et Eesti viisat saavad taotleda tänasest need Venemaa kodanikud, kes tulevad Eestisse külastama Eestis elavat Eesti kodanikust või siin pikaajalise elamisloaga elavat lähisugulast, Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad isikud ja inimesed, kellele viisa väljastamist peab Eesti humaansetel kaalutlustel põhjendatuks.

"Tean, et ettevõtjatel on olnud täna kehtima hakkava sanktsiooni valguses küsimusi Eestis töötavate tippspetsialistide osas. Kordan seetõttu üle, et muudatused ei puuduta neid Venemaa kodanikke, kellele on varasemalt väljastatud ja kes omavad kehtivat lühiajalist Eestis töötamise registreeringut ning Eesti viisat. Nemad saavad vastavate lubade kehtivusaja lõpuni siin töötada. Selliseid kehtivaid elamislube, mis on väljastatud töötamiseks on täna umbes 1659 Venemaa Föderatsiooni kodanikul," selgitas minister.

Kommentaarid puuduvad