Uuel õppeaastal uue hooga: koolides jätkub kiirtestimine ka sügisel

BNS

Kiirtest
Foto: 123rf

Ka algaval õppeaastal jätkub koolides kiirtestimine, kuid seda usaldusmeetmena ning soovitus on anda õpilastele testid koju kaasa; kooliaasta alguse puhul peetavate aktuste osas ministeerium piiranguid ei sea, kuid annab soovitada pidada neid võimaluse korral õues. 

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul saavad koolid vajalikud kiirtestid riigilt tasuta ning nende levitamine haridusasutuste vahel algab järgmisel nädalal.

2022/2023. õppeaastal on eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna  kõigil haridustasemetel ja -liikides. Üleriigilist distantsõpet soovitab ministeerium vältida ka sel õppeaastal. Eelmine õppeaasta näitas, et väga hästi töötas põhimõte, kus distantsõppele mineku otsused tehti konkreetsetest juhtumitest ja piirkondadest lähtuvalt. Valdavalt rakendati distantsõpet konkreetses klassis või kooliastmes.

Distantsõpet tuleks vältida eelkõige nooremate kooliastmete ja tuge vajavate õpilaste suhtes. Kui näiteks paljud õpetajad on haigestunud või klassist enamus puudub, saab kool otsustada lühiajalisele distantsõppel mineku. Vajadusel peetakse nõu terviseameti piirkondliku esindajaga.

Haridusasutuste avatuna hoidmiseks soovitab haridusministeerium kasutada juba eelmisel õppeaastal edukalt tarvitusele võetud viiruse levikut ennetavaid  meetmeid. "Haigena tuleb jääda koju. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel, jääda koju, võimalusel teha kiirtest ning võtta vajadusel ühendust oma perearstiga. Positiivse kiirtesti saanul tuleb jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui viieks päevaks. Lähikontaktsel tuleb jälgida oma tervist. Lähikontaktsel on soovitav jälgida hoolega  oma tervist, sümptomite ilmnemisel kiirtestida  ning haigustunnuste korral jääda koheselt koju  ning vajadusel võtta ühendust perearstiga," rääkis Vinter-Nemvalts. 

Võimalusel soovitab terviseamet ka lähikontaktsetel viieks päevaks koju jääda ning tuletab meelde vaktsineerimise tähtsust.

Haridusasutustes jätkub usaldusmeetmena  koolipere kiirtestimine. Haridusministeerium soovitab testid õpilastele koju anda ja paluda kodus testida, et vältida nakatununa kooli minekut. Kooskõlastatult terviseametiga annab ministeerium viiruse levikust lähtuvad soovitused testimissageduse kohta. Testid tagab koolidele riik.

Ministeerium tuletab ühtlasi meelde et maskide kasutamine ühiskondlikes siseruumides vähendab nakatumisohtu. Maski on soovitav kanda koroonaviiruse laialdase leviku korral aladel, kus puutub kokku palju inimesi.

Oluline on ka hea ventilatsioon, mis vähendab viiruse levikut. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka ning seega ka viiruse levikut. Sõltuvalt hoone ventilatsioonist tuleb ruume  pidevalt tuulutada või veenduda ventilatsioonisüsteemi õiges seadistuses.

Viirust aitab ohjata ka hügieenireeglite järgimine. Tähtsal kohal viiruse tõkestamisel on kätehügieen ja köhaetikett ning pindade ja ühiskasutatavate esemete puhastamine.

Hajutatus ja kontaktide vähendamine pidurdavad viiruse levikut. Viiruse laialdase leviku korral on soovitatav tegevustes lähtuda hajutamise ja niinimetatud mullides tegutsemise põhimõttest:  tegevused toimuvad rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitav on võimalusel viia  tegevusi õue. Hoonetes toimuvatel aktustel ja  teistel suurematel kogunemistel on soovitav  inimesi hajutada.

Kommentaarid puuduvad