LAHENDUS ENERGIAKRIISILE? Emor: toetus väikese tuumajaama rajamiseks tõusis rekordtasemele 

BNS

Tuumajaam
Foto: Fermi Energia

Kantar Emori poolt augustis läbi viidud küsitlus näitab, et Eesti inimesed toetavad Fermi Energia plaanitava väikereaktori rajamise kaalumist. Küsitlusele „jah" ja „pigem jah“ vastanute osakaal kokku on 69 protsenti, mis on tugevaim toetuse määr alates uuringute läbiviimise algusest 2019. aastal, vahendab BNS.

Küsimusele „kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks?“ vastas 38 protsenti „jah“, 31 protsenti „pigem jah“, 11 protsenti „pigem ei“ ning vaid üheksa protsenti „ei“. 11 protsenti vastanuist ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta. 

„Võrreldes käesoleva aasta jaanuaris tehtud küsitluse tulemustega on kasvanud tugevate pooldajate osakaal, samas kui seisukohata ja vastu olevate inimeste osakaal on jätkuvalt langenud. Inimeste seisukohti energiaküsimustes on tänavu teravalt mõjutanud valulik energiakandjate hinnatõus ja varustuskindluse tagamisega seotud küsimused, mis peegelduvad ka uuringu tulemustes.,“ sõnas Fermi Energia kommunikatsioonijuht Mihkel Loide. 

Kantar Emor viib Fermi Energia tellitavat küsitlust läbi kaks korda aastas ning lisaks väikerektori rajamise kaalumisele küsitakse ka vastajate eelistusi, milliseid elektri tootmisliike arendada, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega. Soosituimad on CO2-vabad tootmisliigid tuuleenergia 62 protsendiga, päikeseenergia 58 protsendiga ja uue põlvkonna väike tuumajaam 55 protsendiga. Põlevkütuste kasutamine on selgelt vähem soositud – põlevkivielektri tootmise arendamist õli tootmise kõrvalt toetas 26 protsenti, hakkepuidu kasutamist 15 protsenti ja maagaasi põletamist 12 protsenti vastanuist. 

Täiendavalt uuriti seekordses küsitluses ka, kas sõja puhkemine Ukrainas mõjutas suhtumist Eestisse väikereaktori rajamisse. 40 protsenti senistest pooldajaist mõju ei täheldanud ja pooldavad endiselt ning 16 protsenti pooldab rohkem. 13 protsenti senistest vastanuist on jätkuvalt vastu ja viis protsenti pooldab nüüd vähem. 26 protsenti valis „ei oska öelda“ variandi. 

Kommentaarid puuduvad