Kas nõustud? UURING: eestimaalased soovivad rohkem investeeringuid haridusse

BNS

Kool
Foto: Tiit Blaat / Delfi

Maailmapanga ja minuomavalitsus.ee koostöös 2021. aasta sügisel läbi viidud uuringust selgub, et enamik eestlastest on oma elukohaga rahul, ent samal ajal soovivad nad rohkem investeeringuid haridusse, vahendab BNS.

Kohaliku omavalitsuse kui elukohaga on rahul 62 protsenti küsitluses osalenud vastanutest. Minuomavalitsus.ee andmeanalüütiku Ats Aasmaa selgitusel märgib see küll koguarvestuses enamust, ent omavalitsuseti on pilt erinev. “Näiteks kahe naabri, Kose ja Kiili valdade, rahulolu tase erineb lausa 24 protsenti,” tõi ta välja.

Vähem inimesi on rahul omavalitsuse pakutavate teenustega – 54 protsenti. Kuigi enamikule meeldib kodulinnas või -vallas elada, ei olda siiski samavõrra rahul omavalitsuse tegevusega. Elanike arvates ei kajastu tihti ka nende arvamus omavalitsuse prioriteetides.

Valikvastuste nimekirjas olnud 16 kohalikust teenusest soovivad Eesti elanikud kõige enam alus- ja põhihariduse rahastamise suurendamist. “Ehkki juba täna kulub enamasti üle 50 protsendi omavalitsuste eelarvevahenditest haridusvaldkonda, siis näeme uuringu tulemustest selgelt, et meie inimestele on tasemel haridusvõimalused ja -tingimused jätkuvalt prioriteet,” märkis Aasmaa. Kõige vähem soovitakse lisavahendeid valitsemise ja muuseumite rahastamiseks. 

Selgub, et üldine teenuste kvaliteet on seotud inimeste rahuloluga ehk kõrge teenustasemega omavalitsustes elavad rahulolevamad elanikud. Lisaks on olulisel kohal majanduslikud tingimused. Näiteks on väiksema keskmise palgaga omavalitsustes madalam rahulolu, samuti aga ka madalam teenustase. Põhilised tegurid, mis inimeste rahulolu kohalikul tasandil mõjutavad on teenuste keskmine kvaliteet, omavalitsuse keskmine töötuse määr, vastaja tööalane staatus ning leibkonna sissetulek.

Kommentaarid puuduvad