Üllatav! Uuringust selgus levinuim töösuhte lõpetamise ajend

BNS

Töö
Foto: 123rf.com

Soov vahetada töökohta tuleneb peamiselt motivatsioonilangusest ja kehvast juhtimiskvaliteedist, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee värskest üle 9200 osalejaga töötajate küsitluse kokkuvõttest, vahendab BNS.

Tugevaimaks uue töökoha tõmbeteguriks on sealjuures suuremad preemiad ja huvitavam töö, teatasid uuringu korraldajad.

76 protsenti töötajatest tõi uuringus välja, et nad on uutele tööpakkumistele avatud, hoiavad pakkumistel silma peal või on isegi aktiivselt tööd otsimas. Seda on pisut enam kui eelmisel aastal samal ajal. Ka CVKeskus.ee tööportaali statistika peegeldab töövõtjate aktiivsust – nimelt on keskmine kandideerijate arv tööpakkumise kohta eelmise aasta sama ajaga võrreldes pea kahekordistunud.

Värskes tööturu-uuringus uuriti tänavu põhjalikult töökoha vahetamise tõmbe- ja tõuketegureid. Kui tõmbetegurid meelitavad töötajaid paremate tingimuste pärast töökohta vahetama, siis tõuketegurid on ebameeldivad või häirivad aspektid, mis sunnivad töötajaid organisatsioonist lahkuma.

"Kõige sagedamini lahkutakse töökohalt motivatsioonilanguse tõttu, seda tõi uuringus esile pea kaks kolmandikku töötajatest," tutvustas uuringu tulemusi CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et rohkem kui poolte töölt lahkumiste põhjuseks on ka kehv juhtimiskvaliteet ja rahulolematus töötasuga, mille tõid välja vastavalt 61 protsenti ja 53 protsenti vastanutest.

Lisaks märgiti iga teise töösuhte lõppemise põhjusena kehva tööprotsesside korraldust, ebapiisavaid väljavaateid palgatõusule või juhtide sõnade ja tegude vahelist ebakõla.

Levinud töölt lahkumise põhjusteks on 45 protsendiga veel ka juhtide lugupidamatu suhtumine töötajatesse, 37 protsendiga töötajate arvamusega mittearvestamine, 34 protsendiga ebaõiglane kohtlemine töökohal ja 33 protsendiga ebaõiglane tasustamine.

"Kõige olulisemate tõmbeteguritena ehk omadustena, mis mõjutavad pakutava palga kõrval enim kandideerimisotsust, tõid töövõtjad välja suuremad preemiad, huvitavama töö ning tasustatud lisapuhkuse või vabad päevad," kirjeldas Adler. Kolmandik töötajatest ütlesid sealjuures, et nad vahetaksid paremate töötingimuste pärast töökohta ka siis, kui pakutav töötasu jääks tänasega samaks.

"Uurisime töökohta vahetanud töötajatelt ka tasustamise kohta ning selgus, et enam kui igal teisel töövõtjal tõi töökohavahetus kaasa suurema töötasu," tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ja lisas, et rohkem kui veerandil kasvas töötasu isegi rohkem kui 20 protsenti.

"Töötajad, kellele uus tööandja parema tööpakkumise tegi, said veelgi suurema palgatõusu osalisteks – nimelt ligi poolte töötasu suurenes rohkem kui 20 protsenti ja kolmandikul isegi üle 30 protsendi," märkis Seeder.

Palgas on võitnud ka need töötajad, kes lahkusid rahulolematuse tõttu – 59 protsenti töötajatest märkis, et nende töötasu suurenes just tänu töökoha vahetamisele.

Enamik töövõtjatest on valmis parema palgapakkumise pärast töökohta vahetama – vaid 9 protsenti vastas uuringus, et nad ei vahetaks mitte mingi pakkumise korral töökohta. 

13 protsenti töötajatest vahetaks töökohta 11–20 protsenti suurema palgapakkumise pärast, kuid enamikku kõnetab vaid enam kui 20-protsendine töötasu tõus. Nimelt pisut üle veerandi liiguksid uuele töökohale 21–30 protsenti suurema töötasu pärast ja ülejäänud töötajatele peaks tegema veelgi parema palgapakkumise.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Selle aasta oktoobris ja novembris toimunud töötajate küsitlusele vastas 9256 inimest.

Kommentaarid puuduvad