Maailma meediakirjastajad näevad ajakirjanduse käibemaksu tõusus ohtu

Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. — FOTO: 123rf.com

Euroopa meediakirjastajate ühendus ja maailma meediaväljaandjate liit avaldavad kahetsust, et Eesti valitsus otsustas Euroopas minna vastuvoolu ja tõsta ajakirjandustellimuste käibemaksumäära. Samuti kutsuvad nad valitsust üle seadusemuudatust mitte jõustama.

Euroopa meediakirjastajate ühendus (NME) ja maailma meediaväljaandjate liit  (WAN-IFRA) on pettunud, et Eesti valitsus on valinud tegutsemisviisi, mis on vastuolus ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide eesmärkidega. Nad nendivad, et just praegu on aeg, kui meedia vajab igakülgset toetust võitluses propaganda ja valeinformatsiooni ilmingute vastu, et täita oma rolli demokraatlike väärtuste kaitsel. 
 
„Eesti valitsus ja riigikogu on otsustanud ainsana Euroopa riikide hulgas suurendada ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära. See on ohtlik samm, mis ohustab ajakirjanduse kvaliteeti ja kitsendab väljaannete võimalusi ajakirjanike palkamisel,“ seisab NME ja WAN-IFRA ühisavalduses. 

Nad kutsuvad Eesti valitsust üles mitte jõustama seadusmuudatust, millega ajakirjandusväljaannete suhtes rakendatakse käibemaksu ning kaaluma Euroopa Liidu viimaste käibemaksudirektiivi muudatuste valguses ajakirjandusväljaannete suhtes käibemaksu rakendamisest loobumist. “Soovime siinkohal viidata ka UNESCO üleskutsele, millega julgustatakse riike kehtestama selliseid maksukorraldusi, mis arvestavad, et ajakirjandus on avalik hüve,” märkisid NME ja WAN-IFRA.
 
2021. aastal kiitsid Euroopa Liidu rahandusministrid, kelle hulgas oli ka Eesti valitsuse esindaja, heaks käibemaksudirektiivi parandused, mis lubasid liikmesriikidel nii trükis kui veebis ilmuvate uudisteväljaannete suhtes rakendada 0 protsendi käibemaksu määra. “See tähistas olulist verstaposti meie sektori arengus, mis kannatas tõsiselt koroonaviiruse pandeemia mõjude all ning pistis rinda veebiplatvormide üha suureneva konkurentsiga. Liikmesriikidel avanes võimalus pakkuda väljaannetele kohest kergendust ning tagada, et kõrgetasemeline ajakirjandus jääb kodanikele kättesaadavaks,” leidsid NME ja WAN-IFRA.

Kommentaarid puuduvad