Kas Eestist saab järgmine tuumariik?

Tuumaenergia töörühma vahearuande kohaselt saaks aastaks 2035 või isegi varem Eestisse ehitada tuumajaama. Lähtutakse seisukohast, et Eesti loobub 2030. aasta elektri tootmise põlevkivist ning vaid päikese- ja tuuleenergiast elektri tootmiseks ei piisa. Järgmisel aastal saavad valitsus ja riigikogu anda soovi korral heakskiidu 2024. aastal valmiva töörühma lõpparuande põhjal.

[embed]

Kommentaarid puuduvad