Jõhker! Venemaa karistab “libasõjauudiste” levitajaid kuni 15-aastase vangistusega

Duuma hääletus oli üksmeelne: 401 poolthäält, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. “Eelnõu saadetakse viivitamatult föderatsiooninõukogule,” ütles riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin. Tema sõnul jõuab seadus pärast hääletust föderatsiooninõukogus presidendi lauale ja “on võimalus, et selle normid hakkavad kehtima sõna otseses mõttes homme”. Dokument võeti vastu korraga teisel ja kolmandal lugemisel. Seaduse kohaselt lisatakse Vene kriminaalkoodeksisse uus paragrahv 207.3, mis käsitleb valeteabe teadvalt avalikku levitamist Vene relvajõudude kasutamise kohta Venemaa ja tema kodanike huvide kaitse eesmärgil. Maksimaalne karistus selle artikli alusel on 10-15-aastane vangistus (raskete tagajärgede korral). Lisaks saab kohus määrata rahatrahvi 700 – 1,5 miljonit rubla (6 kuni 12 800 eurot), […]

Duuma hääletus oli üksmeelne: 401 poolthäält, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

“Eelnõu saadetakse viivitamatult föderatsiooninõukogule,” ütles riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin.

Tema sõnul jõuab seadus pärast hääletust föderatsiooninõukogus presidendi lauale ja “on võimalus, et selle normid hakkavad kehtima sõna otseses mõttes homme”.

Dokument võeti vastu korraga teisel ja kolmandal lugemisel.

Seaduse kohaselt lisatakse Vene kriminaalkoodeksisse uus paragrahv 207.3, mis käsitleb valeteabe teadvalt avalikku levitamist Vene relvajõudude kasutamise kohta Venemaa ja tema kodanike huvide kaitse eesmärgil. Maksimaalne karistus selle artikli alusel on 10-15-aastane vangistus (raskete tagajärgede korral). Lisaks saab kohus määrata rahatrahvi 700 – 1,5 miljonit rubla (6 kuni 12 800 eurot), kuni aasta paranduslikku tööd  ja kuni kolm aastat sunnitööd.

Samuti lisandus koodeksi paragrahv 280.3 “Avalikud tegevused, mille eesmärk on diskrediteerida Vene relvajõudude kasutamist Venemaa ja selle kodanike huvide kaitsmiseks ning rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks”. Minimaalne karistus selle eest on rahatrahv 100 000 – 300 000 rubla (852 – 2555 eurot), maksimaalne – kuni 5-aastane vangistus. Maksimaalne karistus määratakse juhul, kui avalik tegevus Venemaa sõjaväe vastu on toonud kaasa kodanike tervise ja elu, vara kahjustamise, rahutused, tsiviiltaristu, sealhulgas side ja transpordi toimimise kahjustamise.

Lõpuks täiendatakse Vene kriminaalkoodeksit artikliga 284.2 “Üleskutse kehtestada piirangumeetmeid Venemaa, Venemaa kodanike või juriidiliste isikute suhtes”. Välisriikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele suunatud üleskutsete eest kehtestada Venemaa kodanike suhtes sanktsioone, tehakse ettepanek karistada rahatrahviga kuni 500 000 rubla (4259 eurot), sunnitööga kuni kolmeks aastaks, arestiga kuni pooleks aastaks või vangistusega kuni kolmeks kuuks samaaegse rahatrahviga kuni 200 000 rubla (1700 eurot).