Eestlased hoolivad! Selgus, kui paljud Eesti pered on annetanud raha Ukraina toetuseks

“Sõda Ukrainas läheb eestlastele väga korda ja endale jõukohase panusega on panustanud paljud. Küsitlus näitas, et ka kuni 550 eurot kuus teenivatest ehk kõige madalama sissetulekuga inimestest elab iga teine sellises leibkonnas, kus on peetud võimalikuks mingi summa ukrainlaste abistamiseks anda,” kommenteeris küsitlustulemusi uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae. Tema sõnul on kõige heldemad annetajad olnud kõrgepalgalised, enam kui 2000-eurose kuusissetulekuga inimesed, kellest koguni 74 protsenti on enda sõnul teinud rahalise annetuse. Vanusegrupiti on aktiivseimad kõige nooremad ehk 18-29-aastased ja kõige eakamad, enam kui 60-aastased küsitletud, kellest on Ukraina heaks rahaliselt panustanud vastavalt 58 ja 56 protsenti vastanuist. Regiooniti on […]

“Sõda Ukrainas läheb eestlastele väga korda ja endale jõukohase panusega on panustanud paljud. Küsitlus näitas, et ka kuni 550 eurot kuus teenivatest ehk kõige madalama sissetulekuga inimestest elab iga teine sellises leibkonnas, kus on peetud võimalikuks mingi summa ukrainlaste abistamiseks anda,” kommenteeris küsitlustulemusi uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae.

Tema sõnul on kõige heldemad annetajad olnud kõrgepalgalised, enam kui 2000-eurose kuusissetulekuga inimesed, kellest koguni 74 protsenti on enda sõnul teinud rahalise annetuse.

Vanusegrupiti on aktiivseimad kõige nooremad ehk 18-29-aastased ja kõige eakamad, enam kui 60-aastased küsitletud, kellest on Ukraina heaks rahaliselt panustanud vastavalt 58 ja 56 protsenti vastanuist. Regiooniti on kõige agaramalt ukrainlastele rahalist toetust tulnud Lõuna- ja Lääne-Eestist, kus annetuse on teinud 58 protsenti perekondadest. Vajalikke esemeid on annetanud 33 protsenti ja ise vahetult sõjapõgenikega suhelnud iga neljas Eestis elav pere.

Eestis elavatest vene peredest on rahalisi annetusi Ukraina heaks teinud 18 protsenti ja vajalike esemetega aidanud 22 protsenti. Vahetult suhelnud on sõjapõgenikega 31 protsenti vene rahvusest Eesti elanikest ja 21 protsenti eestlastest.