Teine pagulaspere on ületanud väljaspool Eestit viibimise tähtaja

Seitsmesed

Ka teine Eestisse Euroopa Liidu rändekava raames saabunud kvoodipagulaste peredest on ületanud väljaspool Eestit viibimise tähtaja, lisaks ei viibi Eestis veel seitse kvoodipagulaste peret, kes pole 90 päeva piiri veel ületanud.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles BNS-ile, et väljaspool Eestit viibimise tähtaja on praegu ületanud ka üks kuueliikmeline Süüria perekond. Perekond saabus Eestisse eelmise aasta augustis Türgist ning asus elama Viljandisse.

Tegemist on teise Euroopa Liidu rändekava raames Eestisse saabunud perekonnaga, kes on ületanud Eestist väljaspool viibimise tähtaja. Esimene selline pere oli kolmeliikmelise Süüriast pärit perekond, kes saabus Eestisse möödunud aasta novembris Kreekast ning suunati elama Tartusse.

Lisaks neile kahele perekonnale veel seitse kvoodipagulaste peret, kus kokku on 35 liiget. Need perekonnad ei ole ületanud 90 päeva piiri.

Rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus 180 päeva jooksul Euroopa Liidus reisida kuni 90 päeva. Selle ületamisel peatatakse peretoetuste maksmine. Samas pole neil teistes liikmesriikides võimalik töötada või toetuseid saada. Eestisse naasmisel on neil jätkuvalt õigus tugiisiku teenusele ning võimalus jätkata keeleõppega..

Eestist on ametlikult lahkunud ka üks Iraagist pärit perekond, kes sõitis vabatahtlikult tagasi kodumaale. Perekond saabus Eestisse eelmise aasta märtsis ning tegu on esimese ümberasutamiskava raames Eestisse jõudnud perekonnaga. Saabudes oli perekonnas viis liiget - kaks vanemat ning kolm last. Eestis viibimise ajal sündis perre veel üks laps. Isa lahkus Eestist juba tänavu jaanuaris ja hiljem järgnes talle ka ülejäänud perekond. Pere pöördus tagasi kodumaale rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni IOM programmi Varre kaudu.

Euroopa Liidu rändekava raames on praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud 150 inimest. Neist viis läks vabatahtlikult tagasi Iraaki, üheksa inimest on Eestist korraga eemal olnud üle 90 päeva, 35 inimest ei viibi Eestis ning kaks inimest on vahi all.

Eesti on Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 pagulast.

Foto: Hussein Malla, AP

Kommentaarid puuduvad