Europarlament: abort võiks olla põhiõigus terves Euroopa Liidus

Protest
Foto: 123rf

BNS

Euroopa Parlament võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, milles ärgitatakse Euroopa Liitu tegema abordist põhiõigus.

Resolutsioon on reaktsioon USA ülemkohtu hiljutisele otsusele, millega lõpetada põhiseaduslik õigus aborti teha.

Europarlamendi liikmed kiitsid häältega 324 poolt, 155 vastu ja 38 erapooletut heaks resolutsiooni, mis kutsub EL-i liikmesriike lisama ühenduse põhiõiguste hartale paragrahvi, mis ütleb: “Igaühel on õigus ohutule ja seaduslikule abordile”.

Resolutsioonis mõistetakse hukka USA ülemkohtu 24. juuni otsus tühistada 1973. aasta kohtuprotsessi Roe vs Wade otsusega ligi 50 aastat kehtinud abordiõigus, millega kadus abordi üleriigiline kaitse ja iga osariik sai voli ise oma reeglid määrata.

Europarlamendi saadikud väljendasid solidaarsust USA naiste ja tütarlastega ning nendega, kes seisavad tekkinud keerulises olukorras seadusliku ja ohutu abordi õiguse ja kättesaadavuse eest.

Nad kutsusid USA parlamendiliikmeid üles kaitsma aborti riiklikul tasandil.

Europarlamendi hääletus ei ole siduv, küll aga on seda EL-i põhiõiguste harta. Selle muutmiseks on aga vaja kõigi 27 liikmesriigi toetust.

Paraku tõotab see probleeme, sest Maltal on abort täiesti keelatud ning Poolas on raseduse katkestamine keelatud kõigil juhtudel välja arvatud vägistamine, intsest või kui ema elu on ohus.

Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli ütles esmaspäeval, kui europarlament abordiõiguse üle debatti alustas, et USA ülemkohtu otsus on meeldetuletus sellest, kuidas raskesti kätte võidetud õigusi ei saa mitte kusagil võtta enesestmõistetavana.

Kommentaarid puuduvad